ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مصیبت‌نامه نویسنده‌ای معروف

تاریخ درج : سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

روناک سری/نویسنده

آس و پاس در پاریس و لندن، اولین رمــان جــورج اورول اســـت کـــه بــه نــوعـــی زندگی‌نامه‌اش یک نوع گزارش از زندگی افراد فقیر جامعه به حساب می‌آید. قسمت پاریسش از شغل‌های مختلف نویسنده برای گذراندن زندگی و قسمت لندنش از زندگی بی‌خانمان‌هایی می‌گوید که از نوانخانه‌ای به نوانخانه دیگر رانده می‌شوند و حتی شب‌هایی را به اجبار در خیابان می‌گذرانند. در آس و پاس در پاریس و لندن، بخش لندن، خود نویسنده به‌طور عمده این طرز زندگی را برگزید تا گزارشی از زندگی افراد فرودست جامعه تهیه کند. نکته تاثیرگذار رمان این است که همه افراد  فقیر پست و کودن نیستند. همیشه بین این قشر جامعه افراد روشن‌فکر و باسوادی وجود دارند که به دلایلی زندگی‌شان در فقر می‌گذرد، همان طور که به تعبیر نویسنده، کسانی هم هستند که بی پولی آنها را از قید و بند عادی بودن و معاشرت‌های سالم رها کرده است. برشی از کتاب:  من فقط برای لحظه‌ای شادی مطلق را به چنگ آوردم و در همان لحظه این حس تمام شد و من رها شدم. در دستان چی؟ همه وحشیگری‌ام، همه حرارتم، مثل گلبرگ‌های گل رز پرپر شد. سرد و بی رمق رها شدم، لبریز از حسرت‌های بیهوده. در آن حال منزجرکننده‌ای که داشتم حتی برای دختر که روی زمین افتاده بود دلم سوخت. تهوع آور نیست که ما باید اسیر چنین احساسات حقیری شویم؟ دیگر حتی به دختر نگاه هم نکردم. فقط می‌خواستم از آنجا فرار کنم... آس و پاس در پاریس و لندن، ترجمه بهمن دارالشفایی، نشر ماهی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/104080

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی