ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مشارکت کودکان محله سنبلستان در بهبود محیط‌زیست(4)

تاریخ درج : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

مهری شاه‌زیدی / دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی

در یادداشت قبل از فضای سبزی صحبت کردم که هرچند کوچک است ولی فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو و دورهمی در اختیار ساکنان محله سنبلستان قرار می‌دهد. وقتی با کودکان این قسمت در مورد محله‌شان صحبت کردم، محله‌شان را محدود به این فضای سبز و چند خانه اطراف آن می‌دانستند و بیشترین دغدغه را مورد این فضای سبز داشتند. اگر نقاشی‌های شماره‌های قبل را به خاطر داشته باشید آنها دلشان می‌خواست که این فضای سبز جایی برای نشستن داشته باشد، تاریک نباشد، بتوانند در آن بازی کنند و مردم در آن زباله نریزند. این دغدغه‌ها آنقدر پررنگ بود که با آنها به در خانه‌های همسایه‌ها رفتیم و از آنها پرسیدیم که چرا همسایه‌ها در این فضای سبز زباله می‌ریزند. موارد زیر دلایلی است که از مصاحبه با تعدادی از همسایه‌ها به دست آوردیم:وقت‌هایی که قرار است که به مسافرت بروند مجبورند زباله‌ها را بیرون از خانه بگذارند. وقت‌هایی که مهمانی می‌روند و می‌دانند که ساعت 11 شب به خانه نمی‌رسند زباله‌ها را کنار فضای سبز می‌گذارند. تعدادی از سالمندان که در همسایگی فضای سبز زندگی می‌کنند تا ساعت 11 شب بیدار نیستند و مجبورند زباله‌ها را زودتر بیرون بگذارند. تعدادی از همسایه‌ها دوست ندارند زباله‌ها را یک روز در خانه نگهدارند.  تعدادی از همسایه‌ها که خانه‌هایشان ته کوچه است ادعا می‌کنند ماشین حمل زباله داخل کوچه آنها نمی‌رود.  نیاز است مدیریت شهری به این موارد  توجه کند. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102598

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی