ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مرغ خوش‌الحان

تاریخ درج : سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

امین اخوت /نویسنده

از مهمانان زمستان‌گذران شهرمان، پرنده‌ای است  خوش‌آواز و زیبا به نــام «ســهــره‌ جــنــگلی» که در کشتزارها، حـــاشیــه رودخــانـه، پــارک‌هــا و باغ‌ها حضور پیدا می‌کند. سهره‌ها که اغلب مردم آنها را با نام انگلیسی یعنی «فنچ» ( Finch) می‌شناسند ، متعلق به راسته گنجشک‌سانان بوده و اغلب منقاری کلفت ، کوتاه و مخروطی دارند. نر و ماده درسهره جنگلی تفاوت داشته و پرنده نر با سر آبی‌ طوسی ، پیشانی مشکی ، شکم صورتی و پشت قهوه‌ای به‌راحتی قابل تشخیص است. پرنده ماده شبیه گنجشک خانگی بوده، ولی دو نوار سفید روی بال، آن را از گنجشک متمایز می‌سازد. پرواز آنها موجی شکل بوده و تغذیه معمولا  از دانه‌ها و حشرات صورت می‌گیرد. این پرنده‌های زیبا را وقتی روی زمین مشغول جست‌وجو و تغذیه هستند ، به‌راحتی می‌توان دید.بلبل خمسه، مرغ قهقهه و سهره هفت‌رنگ از دیگر نام‌های این پرنده رنگارنگ است. 

 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107391

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی