ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مردم ظاهربین

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

زهره قندهاری

 

 

«شغل ما هم داغان شده است. اصلا مشتری نداریم. گاهی صبح که از خانه می‌زنیم بیرون برای درآوردن یک لقمه نـــان حـــلال تا شب، یک ریال هم کار نمی کنیم و برای اینکه خجالت زن و بچه را نکشیم به خانه بر نمی گردیم. دلمان خوش است که کار می کنیم توی ما خودمان را کشته و بیرون، مردم را. خیلی ها که ما را می بینند می گویند خب ماشین که دارد برای خانواده خوب است. از این ماشین نان هم در می آورد و چه بهتر از این. مردم فقط ظاهر آدم ها را می بینند که اگر کسی خوشحال و خندان است می گویند به طور حتم پول از سر و کولش بالا می رود. نمی دانند که گاهی آدم ها صورتشان را از سیلی سرخ نگه داشته اند و به نان شبشان هم محتاج هستند.» صفر علی اینها را به همکارش می گوید و صورتش را بین دو دستش می‌گذارد و رفت و آمد آدم‌ها را تماشا می‌کند. هرزگاهی آهی عمیق می‌کشد و چشم‌هایش را می بندد. دلش خوش است که پس از چند سال یک تاکسی به نامش در آمده است و می تواند کار کند. با پنج تا بچه قد و نیم قد از زمانی که او را از شرکت اخراج کرده‌اند آب خـــوش از گلویـــش پایین نرفته است. حالا اما از زمانی که سر و کله تاکسی های اینترنتی پیدا شده کار و کاسبی صفر علی هم کسـادتر شده است. گاهـی از صبح تا غروب حتی یک مسافر هــم پیدا نمی شود. جمعه ها که اصلا در آن مسیری که صفرعلی هست، قو پر نمی زند. اما با همه این اوصاف اگر این کار را هم انجام ندهد که روزگارش سیاه می شود. امسال یکی از پسرهایش دانشجو شده است و باید برای ادامه تحصیل به یزد برود. پرداخت هزینه ایاب و ذهاب رفتن به دانشگاه از یک طرف و مخارج تحصیلی از طرف دیگر باری شده است بر روی دوش صفرعلی. هر صبح که از خانه بیرون می آید دلش خوش است که حالا شب با دست پر به خانه برمی گردد، اما خبری از مسافر نیست، بیشتر مردم با تاکسی های اینترنتی تردد می کنند. چند بار صفر علی می خواسته شغلش را عوض کند اما زنش نمی گذارد.«می خوای بری کارگر زیر دست کارفرما بشی تا دوباره اخراجت کنن. ما به همین نان بخور و نمیری که میاری خونه راضی هستیم. یادت نیست، از شرکت اخراجت کردند. حالا هر جا دیگم که بری همین آشه و همین کاسه است. پس بهتره با تاکسی کار کنی و منت دیگران رو نکشی.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73646

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی