ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

محلی فکر می کنیم و ثبات نداریم

تاریخ درج : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

حسین علیزاده ، موسیقیدان : در همه‌جای دنیا ارکسترهای دولتی ورای بیمه و امکانات و احترامی که دارند، یک دغدغه اصلی دارند. منظورم ارکسترهای آمریکا نیست؛ بلکه همین کشورهای همسایه حتی... و این دغدغه چیزی نیست جز امتحانی که هرساله باید بدهند. البته که اعضای ارکستر آن را با رغبت انجام می‌دهند؛ چراکه دوست دارند بگویند در بهترین ارکستر ساز می‌زنند و زمانی که می‌خواهند آلبومی منتشر کنند، به آن افتخار کنند. ما محلی فکر می‌کنیم و به‌همین‌دلیل بی‌ثباتی گریبان‌گیر کارهایمان است. به‌همین‌دلیل است که من در شورای ارکستر حضور ندارم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/58527

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی