ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مترو+نوشت

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مترووا ژاپون؛ شیگویا تا هاچیکو!

عادل امیری
یادداشت بیست و چهارم: پریشب که با یکی از هم بخیه‌های روزنامه چی توی ایستگاه سی و سه پل انتظار مترو می‌کشیدیم، رفتیم و روی نیمکت نشستیم تا آقای مترو بیاید. اختلاط می‌کردیم که مردِ جاافتاده قدبلندی نشست پهلویمان و گفت: این چقد دیگه میرِسِد؟ نگاهی به حجم افزون شونده مسافرها کردیم و گفتیم: یه هفشت دیقه دیگه به نظرم. یارو نگاه کلافه ای به تونل مترو کرد و بی مقدمه گفت: تو ژاپون هیژده مِلیون آدِم تو دو سَعت جابه‌جا می شن. با بی میلی نگاهی عاقل اندر سفیهانه به وی انداختیم و گفتیم: مِگه شوما ژاپون بودِی؟[اونم با این لهجه] یارو گفت: یه شونزه سال بودیم تا بیرونمون کردن! محترمانه جمع و جور شدیم و گفتیم: چیطووو؟ مِگه شهروند نبودی؟ گفت: نه بابا تا زن نسونی نیگرِد نیمی دارن! گفتیم: چرا نَسِدی؟ گفت: آخه سالی 69 رفته بودم یه سه ماه بومونم آ بیام، اما بسکی لاامکانات بود تا 85 که بیرونمون کردن وایسادیم. با تعجب پرسیدیم: چیکاره بودی؟ گفت: کارگری ساختمو! گفتیم: ماشینا اینام داشتی؟ بادی به غبغب انداخت و گفت: نه بابا اونجا همه می‌چپن تو مترو. گفتیم: پس ماشینا را چیکار می کونن؟ گفت: زیری چِلِزار کیلومترا میرفسن قبرسونی ماشین که از افغانستانا، پاکستانا، نیجریه وا روسیه وا اوکراینا بولیویا، ایران سر در میارد! پرسیدیم: مترووا ژاپون چیطوری یس؟ گفت: سرفاصلاش دو دیقس. از هرجا شهرم بخوای سوار شی تا اولین ایستگاه پنج دیقه بیشتر فاصله نداری. رو گوشیدم آلار میدد. کم کم داشتیم به متروسواری اش حسودی می‌کردیم. گفتیم: اولین باری که سواری مترو شدی چه‌جوری بود؟ گفت: زنگ زدم رفیقم آ گفتم خره مجیدی من تو متروام چیکار کونم؟ گفت: گوش بیگیر، هرجا گفت «شیگویا دی گوزائیمو» پیاده شو. گوش گرفتم آ گوشیمم آلارم داد. پیاده که شدم زنگش زدم گفتم بیام کوجا، گفت: بیا «هاچیکو». حالا هاچیکو اسم یک سِگس که صاحبش تو جنگ جهانی دوم از این ایسگا باش خداحافظی میکوندا میرد جنگ. سگه چار سال میمدس اونجا گیریه میکردس. مجسمه شم ساختن. پیش خودم گفتم با این لهجه چه‌جوری ژاپونی حرف میزده! پرسیدیم: نترسیدی؟ گفت: تا از شیشه بیرونا نیگانکونی باورد نیمی شد دارد 400 کیلومتر را می رد. پنجی عصرم که زنگی شهرا می زنن مامورا مترو ژاپونیا را به زور میچپونن تو قطار. بعد هم اضافه کرد: همه جا ژاپونا تا ما بودیم مترو کشیده بودن؛ حتی مترووی دو واگونه دارد که تا دمی دریا میبردد دادا

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95130

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی