ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

لباس جدیدی که فکر می کنند برهنه است

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در خیابان در حال قدم زدن بودم. از کنار دو نفر که جلوی مغازه‌ای ایستاده بودند و در حال حرف زدن بودند عبور کردم. مرد تقریبا ۵۰ ساله به آن دیگری می‌گفت: خوشمزه است و مقوی. اگر چهار تاش رو بخوری دیگه تا شب نمی‌تونی چیزی بخوری.در حال دور شدن بودم که شنیدم گفت: البته من تا به حال نخوردم ولی خیلی اوصافش رو شنیدم. داستان برخی افرادی هم که در جلوی مجلس جمع شدند و علیه FATF شعار دادند همین است . آنها پادشاه را ندیده‌اند،  ولی تصور می کنند  لباسش برهنه است. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83091

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی