ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قوانین موفقیت از دیدگاه برایان تریسی

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

تریسی بهترین و سریع ترین راه های رسیدن به موفقیت را  مختصر و مفید ارائه کرده است:

 

     قانون علت و معلول
هر چیزی به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی، معلولی هست و برای هر معلولی، علتی. چیزی به اسم شانس وجود ندارد.

 

    قانون ذهن
همه علت ها و معلول ها ذهنی اند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره  آن فکر می کنید. همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که به واقع طالب آن هستید و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستار آن نیستید، اجتناب کنید.

 

     قانون تمرکز
هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند.

 

    قانون انتخاب
زندگی شما نتیجه انتخاب های شما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید. کنترل تمام زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد دردست شماست.

 

     قانون تغییر
تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیرقابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

 

     قانون مسئولیت
هرجا که هستید و هرچه که هستید به خاطر آن است که خودتان این‌طور خواسته اید. مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که به دست آورده اید و آنچه خواهید شد، بر عهده خود شماست.

 

     قانون تلاش
همه امیدها، رویاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست. هرچه بیشتر تلاش کنید، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید.

 

     قانون آمادگی
شانس در واقع تلاش، موقعیت و آمادگی است. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است که مراحل کسب آن از هفته ها، ماه ها و سال ها قبل آغاز می شود. در هر حوزه ای موفق ترین افراد، آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد ناموفق وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار می کنند.

 

    قانون تصمیم
مـــــصـــــمـــــم بـــــــــودن از ویژگی‌های اساسی افراد موفق است. در زندگـی شــــمــــا هـــر جهشــــی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته‌باشید.

 

     قانون استقامت
معیار ایمـــان به خود، توانایــی استقـــامــــت در برابر سختی ها، شکست‌ها و ناامیدی هاست.
استقامت ویژگی اساسی موفقیت است. اگر شما به اندازه کافی استقامت کنید به طور طبیعی سرانجام موفق می شوید.

 

     قانون وضوح هدف
هرچقدر با وضوح بیشتری بدانید که چه می خواهید و حاضرید چه اقداماتی برای دستیابی به آن انجام دهید احتمال موفق شدن و رسیدن به آنچه می خواهید، بیشتر می شود.

 

     قانون رشد
اگر درحال رشد فکر نیستید پس دارید درجا می زنید. اگر روز به روز بهتر نمی شوید پس دارید بدتر می شوید. یادگیری دائم و رشد مداوم فکری را جزیی از برنامه روزانه زندگی خود قرار دهید.

 

     قانون خوشبختی
کیفیت زندگی‌تان را احســـاس شمــــا در هر لحظه تعیین می کند و احساس شما را تفسیر شما از وقایع پیرامونتان تعیین می کند نه خود وقایع.

 

     قانون تجسم
دنیای پیرامون شما تصویری از دنیای درون شماست. هرچیزی را که به روشنی و با تمام وجود تجسم کنید درنهایت در زندگی شما به واقعیت می پیوندد.

 

    قانون وفور نعمت
ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می کنیم. جهانی که در آن گنجینه های عظیمی از ثروت برای تمام کسانی که طالب آن هستند، وجود دارد. برای دستیابی به استقلال مالی و افزایش ثروت همین امروز تصمیم بگیرید و سپس همان کاری را انجام دهید که دیگران پیش از شما برای رسیدن به چنین هدفی انجام‌داده‌اند.

 

     قانون اشتیاق
برای موفقیت در هر چیزی (برای مثال ثروتمند شدن) باید اشتیاق شدیدی برای این کار داشته باشید. اشتیاق اندک یا علاقه ای مختصر کافی نیست. شدت علاقه خود را می توانید با مشاهده فعالیت روزانه خود بسنجید. آیا این فعالیت با ثروتمند شدن هماهنگی دارد یا نه؟

 

     قانون موفقیت
مشکلات مانع کار نیستند بلکه معلممان هستند. در درون هر مشکلی بذر سودی نهفته است برابر یا بیشتر از خود مشکل. در راه موفقیت مشکلات را تبدیل به پله‌های صعود کنید.

 

     قانون سخت کوشی
موفقیت ها و دستیابی به اهداف با سخت کوشی به دست می آید. هنگامی که شک دارید موفق می‌شوید، سخت تر تلاش کنید و اگر به نتیجه نرسیدید باز هم بیشتر تلاش کنید.

 

منبع: سایت مدیریت سازمانی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86100

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی