ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قصه‌ پر غصه

تاریخ درج : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

و اکنون این قصه  پر غصه، روایت زندگی کودکان امروز ماست.کودکان معصومی که هنوز دلبسته بازی‌های کودکانه خود هستند.اما ماجرای نگران‌کننده ناتمام زندگی این کودکان که قربانی هوی و هوس‌های نامردانی می‌شوند که کفایت شخصی لازم را ندارند و زخم‌هایی بر پیکر جامعه امروز ایران وارد می‌کنند.زخم هایی که همچون زهری تلخ همواره کام مردم را تلخ کرده، ولی ...دوباره و دوباره تکرار می‌شود.و این بار دبستانی در اصفهان.

 

# نه_به_خشونت_علیه_کودکان
 # کودک_آزاری_ممنوع
 # هیس_پسرها_فریاد_نمی_زنند

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86182

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی