ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قدر تعطیلات را بدانیم

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فرزین پورمحبـــی طنز نویس در ســـــایت خبرآنلاین می نویسد : می گویند جریانی به راه افتاده که می‌خواهند نمایندگان مجلس را تخریب کنند.ما هم با توجه به طنزهایی که درباره مجلس و ساکنین نخبه‌اش نوشته بودیم، ناگهان دچار عذاب وجدان شدیم. بنابراین عزم خود را به سرعت جزم کردیم ابراز ندامت خود را به گوش جهانیان به ویژه گویندگان «موزه لوبر»، «العقل السالم فی البدن السالم»، استاد خواندن ارقام ریاضی بلند، درخواست کننده «عکس دختر خوشگلا»، «سلفی بگیران با موگرینی» و... برسانیم. اما هر بار خواستیم بیانیه شدیدالحن‌مان را منتشر کنیم از این باغ بری رسید و دسته گلی به آب داده شد! یعنی از این سرزمین عجایب، خبری محیرالعقول به بیرون درز کرد و کار ما را برای اعلام رسمی عذرخواهی و ندامت سخت کرد. چراکه با توجه به شرایط حساس کنونی آن زمان، اگر چنین چیزی منتشر می‌شد بلافاصله این برداشت می‌شد که لابد قصد بر نیش و کنایه و لوس کردن و لوث شدن موضوع است. از این رو ما مترصد آنیم که آب ها از آسیاب بیفتد تا بتوانیم در فضایی آرام، تکریم و احترام خود را به مقام شامخ مجلس و مجلسیان تقدیم کنیم. از قدیم گفته اند: هر حرف جایی دارد و هر نکته زمانی یا یک چیز در همین راستا... بنابراین نباید هم ناامید شد به عنوان مثال احساس می کنیم در زمان تعطیلات مجلس این فرصت عذرخواهی پیش بیاید، چراکه در آن هنگام از مجلس چیزی بیرون نمی تراود و  این بهترین موقعیت و آرام ترین وضعیت مجلس و کشور است. قدر تعطیلات را بدانیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73661

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی