ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نظارت بر وضعیت نگهداری کودک

ماده‌ 25: كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودكی‌ را كه‌ توسط‌ مقامات‌ ذی‌صلاح‌ به‌ منظور مراقبت‌، حفاظت‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ به‌ خانواده‌ یا موسسه‌ای‌ داده‌ شده‌ است،‌ جهت‌ انجام‌ بررسی‌ دوره‌ای‌ نحوه‌ رفتار با كودک‌ و بررسی‌ دوره‌ درمان‌ ارائه‌ شده‌ برای‌ كودک‌ و تمام‌ وضعیت‌های‌ مربوط‌ به‌ نگهداری‌ وی‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد. ماده 43: در صورت‌ فوت‌، استعفا یا اعلام‌ عدم‌ توانایی‌ انجام‌ وظیفه‌ اعضای‌ كمیته‌ به‌ هر دلیل‌، كشوری‌ كه‌ این‌ عضو را نامزد كرده‌ به‌ شرط‌ تایید كمیته‌ كارشناس‌ دیگری‌ را از میان‌ اتباع‌ خود برای‌ خدمت‌ در مدت‌ باقی‌ مانده‌ انتخاب‌ خواهد كرد.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/103167

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی