ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مبارزه با قاچاق کودکان

ماده‌ 11 : 1. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون حقوق کودک‌ اقداماتی‌ را در جهت‌ مبارزه‌ با انتقال‌ قاچاق‌ و عدم‌ بازگشت‌ كودكان‌ (مقیم‌) خارج‌ معمول‌ خواهند داشت‌. / 2. در این‌ راستا، كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ انعقاد توافقنامه‌های‌ دو جانبه‌ یا چندجانبه‌ یا پذیرش‌ توافقنامه‌های‌ موجود را تشویق‌ خواهند کرد. ماده 18: كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ به‌ منظور تضمین‌ و اعتلای‌ حقوقی‌ كه‌ در این‌ كنوانسیون‌ بیان‌ شده‌ همكاری‌های‌ لازم‌ را با والدین‌ و قیم‌ قانونی‌ در جهت‌ اجرای‌ مسئولیت‌هایشان‌ برای‌ تربیت‌ كودک‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد و ایجاد موسسات‌، تسهیلات‌ و خدماتی‌ را برای‌ نگهداری‌ كودكان‌ تضمین‌ خواهند كرد.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102600

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی