ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
احترام به محیط طبیعی کودک

 ماده‌ 29: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ موافقت‌ می‌کنند که‌ موارد ذیل‌ باید جزو آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ باشد: آماده‌ کردن‌ کودک‌ برای‌ داشتن‌ زندگی‌ مسئولانه‌ در جامعه‌ای‌ آزاد و با روحیه‌ای‌ (مملو) از تفاهم‌، صلح‌، صبر، تساوی‌ زن‌ و مرد و دوستی‌ بین‌ تمام‌ مردم‌، گروه‌های‌ قومی‌، مذهبی‌ و ملی‌ و اشخاص‌ دیگر و توسعه‌ احترام‌ ‌ به‌ محیط‌ طبیعی‌. هیچ‌ یک‌ از بخش‌های‌ این‌ ماده‌ و ماده‌ 28 نباید چنان‌ تعبیر شود که‌ مخل آزادی‌ افراد و ارگان‌ها برای‌ تأسیس‌ و اداره‌ موسسات‌ آموزشی‌ تلقی شود؛ موسساتی که‌ همواره‌ طبق‌ اصول‌ ذکر شده‌ در پاراگراف‌  یک این‌ ماده‌ و با شرایط‌ ارائه‌ آموزش‌ مطابق‌ با حداقل‌ استاندارد ذکر شده‌ توسط‌ دولت‌ ایجاد می‌شود.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102384

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی