ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
حق دسترسی کودک به مشاوران حقوقی

ماده 37: در کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده است با کودک‌ زندانی‌ باید به‌ خاطر مقام‌ ذاتی‌ انسان‌، رفتاری‌ انسانی‌ و توأم‌ با احترام‌ داشت‌، به‌ نحوی‌ که‌ نیازهای‌ به‌ خصوص‌ سنی‌ وی‌ در نظر گرفته‌ شود. کودکان‌ زندانی‌ خصوصا باید از افراد بزرگسال‌ جدا شوند، مگر اینکه‌ این‌ امر مغایر مصالح‌ کودک‌ باشد. کودک‌ جز در شرایط‌ استثنایی‌ حق‌ دارد با خانواده‌ خود از طرق‌ نامه‌ و ملاقات‌ تماس‌ گیرد. هر کودک‌ زندانی‌ باید از حق‌ دسترسی‌ سریع‌ به‌ مشاوره‌ حقوقی‌ و سایر مساعدت‌های‌ ضروری‌ و نیز حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ مشروعیت‌ زندانی‌ شدن‌ خود در برابر دادگاه‌ یا سایر مقامات‌ ذی‌صلاح‌، مستقل‌ و بیطرف‌ و تصمیم‌گیری‌ سریع‌ در این‌ گونه‌ موارد برخوردار باشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/100121

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی