ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : دوشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۹۸
احترام به قوانین بشردوستانه در جنگ‌ها

ماده‌ 38: 1. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حقوق کودک متقبل‌ می‌شوند به‌ مقررات‌ قانون‌ بین‌المللی‌ بشر دوستی‌ در زمان‌ جنگ‌های‌ مسلحانه‌ که‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ می‌شود، احترام‌ بگذارند. 2. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ هر گونه‌ اقدام‌ عملی‌ را جهت‌ تضمین‌ اینکه‌ افراد کمتر از 15 سال‌ در مخاصمات‌ مستقیما شرکت‌ نکنند، معمول‌ خواهند داشت‌. ماده‌ 36: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ از کودکان‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ استثمار که‌ هر یک‌ از جنبه‌های‌ رفاه‌ کودک‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، حمایت‌ خواهند کرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99901

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی