ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸
تضمین قبول کودک متضمن منافع مالی نباشد

ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک: تضمینی که‌ کودک‌ را نتوان‌ به‌ روشی‌ مناسب‌ در کشور خود تحت‌ سرپرستی‌ یک‌ خانواده‌ درآورد، فرزندخواندگی‌ در سایر کشورها به‌ عنوان‌ راه‌حلی‌ دیگر مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت‌. تضمین‌ برخورداری‌ کودکانی‌ که‌ در سایر کشورها پذیرفته‌ می‌شوند، از مراقبت‌ها و حقوقی‌ که‌ به‌ هنگام‌ فرزندخواندگی‌ در کشور خود، شامل‌ حال‌ آنان‌ می‌شود. اتخاذ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ تضمین‌ اینکه‌ قبول‌ کودک‌ در سایر کشورها برای‌ افراد مربوطه‌ متضمن‌ منافع‌ مالی‌ نباشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/98053

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی