ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قابلمه‌ خانم واتسون

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

خانم واتسون روی کاغذ نوشت «قابلمه خوبی است، تنها مشکلش این است که غذا درونش قبل از پختن، ته می‌گیرد. ارادتمند نلی واتسون، صاحب قبلی قابلمه» و قابلمه سرخ را با در شیشه‌ای ضدحرارت نشکن کنار درخت مقابل خانه گذاشت، کاغذ را هم گذاشت زیر قابلمه، آنقدری که متن مشخص باشد ولی گوشه کاغذ زیر سنگینی قابلمه گیر بکند و باد از جا نبردش.فردا قابلمه زیر درخت نبود و کاغذ را باد جابه‌جا کرده بود تا نزدیک جدول خیابان. سه روز بعد خانم واتسون جلوی در خانه زیر یک سنگ کوچک یک کاغذ آبی پیدا کرد که ناشیانه از دفتری کنده شده بود و با خــطــی نـاخـوانـا و چـنـد غـلـط نـگـارشــی و املایی رویش نوشته شده بود «حق با شماست خانم واتسون عزیز، باورکردنی نیست حتی سوپی که دارد از آب سرریز می‌شود هم در این قابلمه ته گرفت. با اجازه شما من درش را در یکی از قابلمه‌هایم که شکــستـــه اســت جــایـگـزیـن کردم ولی خودش را لازم ندارم . با تشکر بابت در، ناجما واحد»باران تندتر شده بود و کاغذ آبی زیر سنگ خیس بود. خود قابلمه ولی مقابل در نبود.لابد بــعـد از رفـتـن نـاجـما و قـبـل از رسیـدن خــانــم واتـســون کــســی قـابـلـمـه را برده بود. خــانـم واتـســون بالای پــله‌هــا چـتــرش را تکاند. کاغذ آبی خیس را مچاله کرد و فکر کرد قابلمه بدون در به چه درد کسی می‌خورد؟ آن هم قابلمه‌ای که در نامه‌ کنارش تاکید شده محتویاتش را قبل از پختن می‌سوزاند. لابد کسی آن را برداشته تا روی سرش بگذارد تا از باران خیس نشود؟خانم واتسون بر خودش لرزید، نه از سرما. خانم واتسون فکر کرد اگر رهگذری خیس از باران قابلمه را برای کمتر خیس شدن روی سرش گذاشته باشد الان سرش در حال ته گرفتن یا حتی سوختن است.با کمال تاسف ناجما هم مثل خانم واتسون فراموش کرده بود روی کاغذ تاکید کند این قابلمه لعنتی برای ته گرفتن محتویاتش حتی به شعله نیاز ندارد.

 

 

منبع: وبلاگ پیاده‌رو

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75296

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی