ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فرهنگ عرب با زنان پامی‌گیرد

تاریخ درج : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

زنان بخش مهمی از روند پیشرفت و توسعه هستند که ما در پی آن هستیم. هیچ جامعه مدنی معاصر مبتنی بر احترام به اصل عدالت و برابری فرصت‌ها، بدون احترام و تعهد به نقش زنان وجود ندارد؛ هیچ پیشرفتی در سیاست، اقتصاد، علم و فرهنگ عرب‌ها بدون دادن عناصر توانمندسازی و بهره‌وری به آنان برپا نمی‌شود؛ و هیچ شکاف کنونی در دانش و اجتماع بدون بهره‌گیری از خلاقیت و ابتکار زنان پُر نمی‌گردد.رانیا عبدالله، نویسنده و ملکه اردن

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/109609

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی