ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فتح بابل

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

سیزدهم اکتبرسال ۵۳۹ پیش از میلاد، بابل در جایگاه یکی از شهرهای مهم بین‌النهرین از سوی کوروش و لشکریانش فتح شد. بابل به‌عنوان یک ایالت به ایران آن روز ضمیمه شد و طی دو سده مرکز ثروتمندترین ساتراپ امپراتوری هخامنشیان بود. در این شهر دانش‌های گوناگونی چون ستاره‌شناسی و ریاضیات گسترش یافت. گفته می‌شود بابل چهار ماه در سال خواربار دربار هخامنشی را تامین می‌کرده و احتمالا پایتخت زمستانی هخامنشیان اولیه بوده‌ است،به این خاطر شمار فراوانی از ایرانیان در سمت‌هایی مانند قاضی، مقام حکومتی و از دوره پیش از داریوش یکم، به‌عنوان مالک و زمین‌دار در بابل مسکن گزیدند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83263

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی