ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عوامل نارضایتی از زندگی

تاریخ درج : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

«هنر رضایت از زندگی» موضوع برنامه این ماه فرهنگسرای پرسش بود کــــه بـــا سخنرانی دکتر غفرانی، روان شناس و اســـتـــاد دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی برگزار شد. به گوشه هایی از صحبت های او اشاره می کنیم: ابتدا چند سوال مطرح می کنم، در بهشت فرمان مهم الهی به حضرت آدم چه بود؟، تنها هدف از منظر ازدواج چیست؟، آیا ازدواج های امروزی آرام بخش هستند...؟در پاسخ اولی باید گفت، در بهشت فرمان الهی به حضرت آدم این بود که با هم باشید که منظور با حضرت حواست و تاکید بر با هم بودن آنها را داشته است.در خصوص هدف از منظر ازدواج هم رسیدن به آرامش است و در خصوص ازدواج های امروزی می توان گفت، نسبی است.حال سوال دیگری مطرح می کنم، وضعیت موجود مردم جهان را چطوری می بینید...؟با کمال تاسف آمار افسرگی بالاست حتی از میزان سرماخوردگی هم بیشتر شده است.در نظر سنجی که از میان 1225 نفر شده است، 50 درصد نارضایت و 18 درصد به طور تقریبی از زندگی ناراضی بودند.این روزها اغلب افراد در مواجهه با حوادث برخورد درستی ندارند و روابط منطقی، شاد، سازنده و مطلوبــــی بــــا خود، خالق، والدین، همسر، فرزندان و دوســـتان و آشنایان ندارند و آستانه تحملشان کم شــــده است و اینها از جمله عوامل نارضایتی است که عامل افســــردگی، خودکشی، خشونت، درگیری، بـــی حرمتی و قانون شکنی و به طور کلی اختلال در مسائل شده است.اگر بخواهیم عوامــل نارضایتی از زندگی را تقسیم کنیــــم، دو دسته هستند یکی درونی و دیگری بیرونی و این عوامل بسیار زیاد هستند و برای افراد مختلف متفاوت است.مهم ترین عامل پیشگیری از هر نوع ناراحتی این است که باور کنیم که هر چیزی یک طرفه است.

 

 

برای مثال:
بارش برف و باران یک طرفه است.
هر تابشی یک طرفه است.
باد یک طرفه است، یعنی در هر لحظه از یک سو می وزد و نمی تواند در یک آن از دو طرف بوزد.
آفرینش یک طرفه است.
شادی یک طرفه است.
عشق هم یک طرفه است که از عاشق به معشوق می رسد.
پس باید باور کنیم که هر فعل و حرکت و جریانی یک طرفه ظهور می کند.
ارتباط هم یک طرفه است و محال است که برای مثال یک قطار دو سر داشته باشد و همیشه از یک سو در حرکت است.
مهر و محبت هم که سرچشمه هر فعل و رفتاری است، جوشش آن یک طرفه است.
ببینید، دختران از همان زمان کودکی به دنبال ابراز محبت هستند در واقع یک جورایی می توان گفت دهنده هستند.
 آنها در دوران کودکی به عروسک خود عشق می‌ورزند و به اصطلاح ابراز محبت می کنند که این حالت یک طرفه است.

 

 

  ‌چند پرسش مهم: چرا زنان و مردان در تمام اماکن از قبیل اداره، فروشگاه و کوچه و خیابان سعی می کنند آراسته و شیک باشند و همین طور برخورد مناسبی داشته باشند، اما همین زنان و مردان اگر با هم ازدواج کنند دیگر چنین برخوردی ندارند؟!

 

 

چرا این روزها زوجین این قدر کــــم طاقت شده اند و بیشتر با درگیری و قهر و دعوا رو به رو هستند؟
به طور احتمالی این طور به زنان و شوهران تلقین شده که روابط باید دو طرفه باشد و این گونه آنها متوقع شده اند.مهم ترین نکته این است که تمام افراد و عناصر طبیعت و حوادث در اطرافمان را بهانه ای برای ابراز یک طرفه توانایی های خود ببینیم.در کل ما باید بدانیم که بروز همه حوادث و اتفاق های اطراف ما آزمون الهی برای ابراز محبت و انسانیت و ابراز توانایی های خدادادی خودمان است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73978

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی