ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عصیانگر عاشق

تاریخ درج : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

امثال ما هم دوره ای عاشق چگوارا بودیم، عاشق اینکه نظم زندگی را نپذیریم . فکر می کردیم بزرگ ترها و مسن ترها عافیت طلب شده اند و چسبیده اند به دوروزه دنیای وانفسا ولی وقتی سنت بالاتر می رود تجربه ات بیشتر می شود. می‌فهمی مصلحت هم بخشی از زندگی است، زندگی همه اش عصیان نیست، همه اش برهم زدن نظم نیست. گاهی باید در جریان زندگی حل بشوی، دراز بکشی روی شن های داغ ساحل بی خیالی و لذت ببری از همین دوروزه دنیای وانفسا.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83609

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی