ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عزیزم سال به سال جوون تر میشی

تاریخ درج : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

هوشنگارواحیان

دروغ یکی از آفت های جامعه است که اگر گریبانگیر ملتی شد ، از  آن رهایی جستن بسیار سخت است . کلا دروغ در جامعه ایرانی کار ناپسندی بوده است تا آنجا که در دهه 60 داستان چوپان دروغگو در کتاب های درسی تدریس می  شد ولی از آنجا که بعدها با ظهور افرادی این نوع درس  ها رنگ باخت ، این مفاهیم دیگر تدریس نشد . از این رو روانشناسان جهت یادآوری مفاهیم دروغ سوالات دو گزینه ای زیر را ترتیب داده اند که با هم حل می کنیم .  

 

1- دروغ مصلحتی چیست ؟
دروغی که از بروز شر جلوگیری می کند
بازتعریف مفهوم دروغ در جوامع امروزی

 

 

2- گفته اند دروغ گو همیشه ...
فراموشکارهم می شود
به هر حال کارش راه می افتد

 

 

3- ترک کدام عادت زیان آور بسیار دشوار است ؟
دروغگویی
نوشابه قوطی  مشکی بعد از غذا

 

 

4-علت بزرگ شدن ناگهانی بینی پینوکیو چه بود
دروغگویی
مشاهده پری مهربون

 

 

5-«دروغ شیرین» شوهرها به همسرانشان چیست؟
عزیزم سال به سال جوون تر میشی
عزیزم یه ماموریت کاری به شرق آسیا بهم خورده

 

 

6-تقلب و دروغ چه تفاوتی دارد
در محتوا مشابه هستند
تفاوت جنس چینی با سایر اجناس

 

 

7-شکل صحیح این عبارت چیست : « مثل دروغ شب چهارده میمونه »
مثل ماه شب پونزده
مثل دروغ روز سیزده

 

 

8-آیا گران فروشی نوعی دروغگویی است ؟
بله چون قیمت دروغین ارائه می شود
خیر چون ماهی سه میلیون اجاره مغازه است

 

 

9-دروغ شاخدار چه دروغی است
دروغ بسیار بزرگ
نوعی از دروغ در حال انقراض که نوع نر آن شاخ دارد

 

 

10 -پدری که به بچه می گوید« اگر کسی مرا خواست نیستم»چه چیز ی را ترویج می دهد
دروغگویی در طفولیت
پیچاندن با روش های منسوخ

 

 

 

11-کدام حیوان به واسطه دروغ یک شام درست و حسابی نصیبش شد
گرگ در چوپان دروغگو
روباه در زاغک و روباه

url : http://www.isfahanziba.ir/node/72301

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی