ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عدم استقبال پیمانکاران از پروژه های راهداری

تاریخ درج : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
صادقی: علت آن وضعیت نامشخص بازار است

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان با بیان اینکه به دلیل وضعیت نامشخص بازار، پیمانکار از  پروژه های راهداری زیاد استقبال نمی کند، گفت: پروژه محور روستایی اردستان - درباغ و جاده اردستان -زفرقند جزو پروژه‌هایی‌اند که برای تکمیل آنها منتظر پیمانکار هستیم.  به گزارش ایسنا، مرتضی صادقی اظهار کرد: مهم‌ترین قرارداد امسال اداره روکش آسفالت جاده اردستان - زواره است که با اعتبار 10 میلیارد ریال انجام می شود. وی افزود: قرارداد آسفالت چیپ سیل (آسفالت سرد) نیز انجام شده که تا یک ماه دیگر به طول 38 کیلومتر در محورهای شهرستان اردستان شامل محور عباس‌آباد فسخود، خوش آباد، خرم آباد و محور رجایی با هزینه 15 میلیارد ریال انجام می شود.

 

 

 

 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اردستان با بیان اینکه در سفر معاون وزیر و رئیس راهداری کشور به شهرستان 50 کیلومتر روکش آسفالت روستایی مساعدت شد که مرحله دوم مناقصه قرارداد آن به زودی برگزار می شود.  صادقی با بیان اینکه به دلیل وضعیت نامشخص بازار، پیمانکار از  پروژه های راهداری زیاد استقبال نمی‌کند، گفت: پروژه محور روستایی اردستان - درباغ و جاده اردستان -زفرقند جزو پروژه‌هایی هستند که برای شروع و تکمیل آنها منتظر  پیمانکار هستیم.

 

سال گذشته 9 میلیارد ریال تملک دارایی بوده است
 وی با بیان اینکه تملک دارایی سال گذشته اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اردستان 9 میلیارد ریال بوده است، افزود: از این مقدار 2میلیارد و 170 میلیون ریال آن تخصیص پیدا کردهاست. همچنین در بخش اعتبارات ماشین 3 میلیارد ریال تخصیص داده شد که 700 میلیون ریال آن تحقق پیدا کرده است.  رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اردستان در خصوص اعتبارات راه های روستایی گفت: برای این بخش یک میلیارد ریال اعتبار به صورت اوراق در نظر گرفته شده که ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرد. همچنین 7 میلیارد اعتبار تحت عنوان اوراق 1400 مطرح است که مخصوص بهسازی راه های روستایی است.  صادقی با اشاره به وجود پیچ های سخت و رفع نقاط حادثه خیز در محورهای اردستان گفت: در این خصوص مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده که 20درصد آن تحقق پیدا کرده است.  وی با بیان اینکه سال ۹۸ سال شکوفایی وضعیت راه‌های اردستان خواهد بود، خاطرنشان کرد: با همراهی که مسئولان شهرستان داشتند، اقدامات خوبی در راستای بهبود وضعیت راه‌های شهرستان انجام شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95772

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی