ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

صنعت فرش دستباف چگونه رقابتی می شود؟

تاریخ درج : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

دیدگاه سنتی مسئولان و دست اندکاران صنعت فرش دستباف همچنان ادامه دارد. موضوعی که مانع از رونق هرچه بیشتر این کالای اصیل ایرانی می شود. علاوه برضرورت  نوآوری در طرح و رنگ فرش دستباف در قالب یکی از عوامل موثر در میزان فروش ایـــن کالای صنعتی یکی از نکات مهم برای افزایش حجم صادرات فرش بازاریابی است. بازاریابی برای فروش فرش دستباف ایرانی همچنان سنتی انجام می‌شود. گویا فعالان این صنعت از برنامه ریزی استراتژیک و اساسی برای افزایش صادرات غافل شده اند و نبود برنامه ریزی بــرای شناســایــی سلایق کشورها و بی‌توجهی به این نکته مانع از افزایش صادرات این کالای اصیل ایرانی است. فرش دستباف ایرانی به دلیل فقدان اساسی در ابعاد ساختاری، سازمانی مدیریتی، تولیدی و بازرگانی دوران افول و رکود شکننــــده ای را در عــــرصـــه رقابت هــای جهانــی گذرانده‌است.برخی از پژوهش ها انجام شده در کشور از معیار رویکرد مبتنی بر بازار در قالب یکی از معیارهای مهم در رقابت پذیر شدن صنعت فرش دستباف ایرانی نام می برند. در این پژوهش تاکید شده است که در عصری که جهانی شدن به طور گسترده‌ای روبه افزایش است رقابت پذیری موضوع مهمی بین سیاست گذاران صنعتی در کشورهای مختلف تلقی می شود. یکی از رویکردهای مهم در رقابت‌پذیری  صنایع رویکرد مبتنی بر بازار است و در این پژوهش توصیه می شود که برای صنعت فرش دستباف ایرانی از رویکردی مبتنی بر بهبود جایگاه در بازارهای بین المللی استفاده شود، چراکه تجربه موفق دیگر کشورها نشان دهنده توجه آنها به واقعیت های محیط تجارت است.   در این رویکرد صنایع برای کسب مزیت رقابتی پایدار باید مشتری گرا، بازارگرا، نوآور و کارآفرین باشند . هـــــدف ایــــن رویکــرد شناسایی نـــیـــــازهـــــا و خواسته هــای مشتریان و سپس ارائـــه کالاها و خدمات برای برآوردن نیــــــازهــــا و خواستـــــه‌ها بــــه‌گـــــونـــــه ای بهتـــر از شرکت‌های رقیب است. براین اســــاس حرکت فعالیت هــــــا از محیط بیرون( بازار ) به محیط درون( کسب ســـــود و رضـــــایـــت مــشـــتـــری ) است. امروزه استراتژی بــســیــــاری از صــنـــایــع موفق بـــــرپــــایـــــه مشتری گرایی استوار است و مشتری‌گرایی همانند فرهنگ سازمانی از صنایع جدا نیست. فقدان بازاریابی مدرن در صنعت فرش دستباف را نخستین مولفه ای می دانند که مانع رونق فروش خارجی این کالای صنعتی شده است. اصلی ترین معضلات این صنعت ضعف در تبلیغات و فنون بازاریابی، بازرگانی بین المللی ، تحقیقات بازاریابی و به‌روزساختن آنهاست. بی توجهی به اصول و مبانی تجارت که در برگیرنده فرآیند تولید نیز می شود مزیت های رقابتی فرش دستباف را در جهان با مخاطرات زیادی مواجه کرده است. افزایش سهم بازار یکی از مهم ترین عوامل توسعه توان رقابتی این صنعت است. افزایش فعالیت‌های بازاریابی، تبلیغات و بازاریابی اینترنتی ، تاکید بیشتر بر کیفیت زیبایی و دوام فرش ایرانی در تبلیغات و بازاریابی جهانی جهت پررنگ کردن نقطه ضعف رقبا و تولید محصول مطابق با سلایق مشتریان جهانی که در زمره استراتژی رسوخ در بازارو توسعه بازار محسوب می شوند راهکارهایی در جهت دستیابی به این مهم است. به‌کارگیری تجارت الکترونیک یکی از ابزارهای مهم و توانمند در بهبود عملکرد صادراتی فرش دستباف ایرانی است. تجارت الکترونیک از طریق فعالیت‌هایی مانند استفاده از اینترنت درفعالیت های مرتبط با مشتری ، استفـــاده از اینترنت برای توزیع کالا، استفاده از اینترنت برای تحقیقات بازاریابی به توسعه توان رقابتی صنعت فرش دستباف ایرانی کمک می کند. عدم آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک یکی از نقاط ضعف صنعت فرش به حساب می آید.به متولیان صنعت فرش پیشنهاد می شود برای بازپس گیری جایگاه این محصول در صـــدر جدول صادر کنندگان با به کارگیری فنون نوین بازاریابی به ویژه بازاریابی الکترونیک که بدون شک به شناخت بهتر نیازها و خواسته های مشتریان منجر می‌شود در جهت ارتقاو بهبود موقعیت صنعت فرش دستباف و افزایش صادرات گام بردارند. افزایش دانش موجود برای افزایش فعالیت های بازاریابی رقابت با صادرکنندگان اینترنتی نیز برتوسعه فعالیت‌های بازارهای فعلــــی و رســــوخ در بازارهــــای جدید تاثیرگذار است./گروه صنعت

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86156

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی