ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شورش‌های خیابانی سیاهپوستان

تاریخ درج : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

شورش‌های خیابانی در آمریکا در اعتراض به نقض حقوق رنگین پوستان، یکی از صحنه‌هایی است که به طور مداوم در شهر‌های این کشور دیده می‌شود. آخرین شورش بزرگ از این نوع، در سال ۲۰۱۰ و در اعتراض به قتل یک جوان ۲۲ ساله سیاهپوست به نام اسکار گرانت صورت گرفت که توسط پلیس اوکلند در متروی این شهر به ضرب دو گلوله کشته شد.صدور حکم دو سال زندان برای پلیسی که این جوان را به قتل رسانده بود، بهانه آغاز این اعتراض‌ها بود. حقوق شهروندی برای سیاهان، راه درازی را در آمریکا طی کرده است. این قشر از جمعیت آمریکا که غالب آنها، نوادگان برده‌هایی هستند که به آمریکا آورده شده اند، سال‌های متمادی از داشتن حقوق برابر محروم بودند.بعد از جنگ‌های داخلی ۱۸۶۰ در آمریکا که به پیروزی شمال به رهبری لینکلن، رئیس جمهور ضد برده داری آمریکا منجر شد،  برده داری در این کشور منسوخ شد، اما تبعیض علیه سیاهپوستان ادامه داشت.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83836

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی