ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شهرانه

تاریخ درج : یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 
برنامه جامع شهری، حلقه‌ای بین برنامه توسعه استان و برنامه مدیریت شهری است

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: با توجه به سند آمایش استان اصفهان، ضرورت دارد در سطح شهر برنامه جدیدی تهیه شود که حلقه‌ای بین برنامه توسعه استان و برنامه های سازمانی مدیریت شهری باشد. مهدی جمالی نژاد با اشاره به تدوین برنامه جامع شهری با نظر مستقیم مردم، اظهار کرد: اصفهان شهر برنامه‌هاست و جز اولین شهرهایی است که قبل از انقلاب برنامه شهری تهیه شد و بعد از آن برنامه محوری در این شهر پررنگ‌تر شده  و تاکنون چند برنامه پنج‌ساله تهیه شده و به تصویب شورای شهر رسیده است. او ادامه داد: برنامه اصفهان 1400در دوره قبل تهیه شد و با توجه به سند آمایش استان اصفهان، ضرورت دارد در سطح شهر برنامه جدیدی تهیه شود که حلقه‌ای بین برنامه توسعه استان و برنامه های سازمانی مدیریت شهری باشد؛ به خصوص اینکه بخش خصوصی، عمومی‌ و سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت شورای شهر که مردمی‌ترین نهاد شهری است، همکاری دارد. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: آنچه اکنون در اصفهان در حال وقوع  است محصول تلاش های چند ساله‌ای است که افتخار آن برای استان اصفهان ثبت شده و امیدوارم الگوی خوبی برای دیگر شهر‌ها باشد. 

 

 

مردم باید در برنامه‌های شهری مشارکت داشته باشند 

نماینده تشکل های مردم‌نهاد استان اصفهان با بیان اینکه شهر به وجود مردم است و مردم باید در برنامه‌های شهری مشارکت داشته باشند،گفت: شورای شهر و شهرداری نگاه کاربردی به سمن‌ها و سازمان های مردم نهاد داشته‌اند. علی قهرایی، اظهار کرد: با توجه به اینکه برای نخستین بار برنامه جامع شهری در استان اصفهان برگزار می‌شود، مشارکت مردم برای پیشبرد این برنامه نقش اساسی خواهد داشت و مشارکت‌ها می‌تواند بیشتر از جلسات کارشناس‌ محور باشد. او با بیان اینکه حضور مردم باعث کاربرد بیشتر برنامه می‌شود، افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد با سال های گذشته تفاوت زیادی دارند و نزدیک به پنج سال اخیر تمام سازمان‌های مردم نهاد تخصصی‌تر و کارشناسی‌تر شده و بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته است. نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد استان اصفهان ادامه داد: در برنامه جامع شهری سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و... مشارکت خوبی داشته‌اند. قهرایی، ضمن دعوت ازسازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در برنامه جامع شهری، گفت: به عنوان نماینده تشکل های مردم‌ نهاد این نوید را به اعضای سازمان می‌دهم که نظراتشان دیده خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/108493

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی