ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شرایط حمام پس از ورزش

تاریخ درج : دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

حمام کردن بلافاصله بعد از ورزش یا فعالیت‌های جسمی توصیه نشده و بهتر است پس از انجام ورزش و فعالیت جسمی اجازه دهید با گـذشــت زمان، مـقـداری از حرارت بـدن کـاســتـه شود، سپس برای استحمام با آب سرد اقدام کنید. 

رفتن زیر آب سرد برای ورزشکار بعد از انجام ورزش مطلوب نیست، مگر اینکه جسم او بسیار نیرومند باشد و موارد گفته شده را رعایت کند. 

وقتی آب سرد بر اندام‌ها فرود آید، حرارت غریزی را به طور آنی به درون می راند و بعد به آن نیرو می دهد. گاهی اوقات ورزشکاران بعد از ورزش آب سرد روی خود می‌پاشند که در این صورت باید قبل از شروع ورزش، بیشتر از اندازه عادی خود را مالش دهند و تن را روغن مالی کنند،  آنگاه می‌توانند بعد از ورزش خود را با آب نسبتا سرد بشویند، به طوری که آب سرد یکدفعه تمام اندام‌ها را در بر‌گیرد. 

سپس ورزشکار تا وقتی که احساس نشاط می‌کند و تحمل آب را دارد، در آن بــمــانــد و هــمــیــن که حالت لرز احساس کــــرد از آب بیرون آید و بعد تن را مــالــش دهد، به غذای خود کمی بیفزاید و از نوشیدنی بکاهد. 

رنگ پوست و حرارت خود را بررسی کند و چنانچه به سرعت به رنگ و حرارت طبیعی بازگشت، معلوم خواهد شد که وقت‌گذرانی در آب سرد مناسب حالش بوده است و اگر رنگ و حرارت برگشت و سست‌تر از حالت طبیعی انجام گرفت، باید بداند که بیشتر از حد لازم در آب سرد مانده است. 

کسی که در آب سرد خود را شسته و تن را مالش داده و رنگ و حرارت خود را بازیافته، اگر بخواهد برای بار دوم در آب سرد برود، بهتر است این کار را به تدریج انجام دهد. 

پروانه سلطانی، محقق و نویسنده کتاب حمام درمانی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/92967

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی