ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شاهی که امضا نکرد

تاریخ درج : یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

احمدشاه اگرچه در دوره زندگانی‌اش نتوانست یک کار بزرگ و فوق‌العاده انجام دهد،  رفتار مظلومانه و در عین حال بی‌آزار بودنش، مورد محبت و توجه عمومی است، خصوصا به مناسبت نرفتن زیر بار ننگ معاهده ننگین و برباددهنده‌ای که انگلیسی‌ها در ۱۹۱۹ با دست خیانتکارانه وثوق‌الدوله و نصرت‌الدوله با دادن ۳۰۰هزار لیره رشوه به این دو وطن‌فروش برای نابودی استقلال  ایران تنظیم کرده و می‌خواستند کار ایران را یکسره سازند. احمدشاه با همه جوانی و تا اندازه‌ای در زیر فشار بودن خائنان میهن و زمامداران وطن‌فروش و درباریان انگلوفیل سبیل چرب‌شده، مقاومت و مردانگی به خرج داده و با همه فشارها و تهدیدها که بعدها هم عملی کرد، امضای آن قرارداد را برای شرف و آبروی خود و مملکتش مضر دانسته، آن را امضا نکرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79285

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی