ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سیاست و دلار

تاریخ درج : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رضا صادقیان

 

 

 

ابلاغ قیمت دلار به نرخ 4200 تومان از سوی معاون اول رئس جمهور در چند هفته اخیـــــر و رونمــــــایی از سامانه اینترنتی «نیما» نشانه روشن و شفاف ورود اهل قدرت-سیاست به میدان اقتصاد است. شخصیت‌های سیــــــاسی و کســـــانی که حوزه نفوذشان از جایگاه قدرت سیاسی شکل گرفته و برخلاف سیاست‌مداران دنیای غرب که از فعالیت اقتصادی و افزایش سرمایه طی سالیان طولانی به میدان سیاست وارد می‌شوند، به سادگی در بخش‌های دیگر و از جمله اقتصاد با دیدگاه سیاسی ورود پیدا می‌کنند. بی‌شک چنین مداخله‌ای در بازار ارز و سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به دلیل تاثیرگذاری این بخش‌ها در زندگی مردم، برای اهل سیاست بسیار پرکشش و قابل چشم پوشی نیست.در اینجا می‌توان کلیت چنیـــــن مداخله‌گری‌ را به پای دولت و توانایی آن نوشت، دولتی که از بخش‌های گوناگون و گاهی به صورت موازی شکل گرفته و قدرتش در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت بر سیاست‌ها و اجرای آن بی‌اندازه و گاه خارج از تصور ناظران رویدادهاست. اما فارغ از چنین ساختاری امکان پرداختن به جایگاه سیاسیون و اهل قدرت نیز وجود دارد. ورود شخصیت‌های سیاسی در افزایش نرخ ارز در سال 90 و ادامه همان سیاست در دولت حسن روحانی یا ورود دیگر دولت‌ها به حوزه ارز و مشخص کردن سیاست‌های ابلاغی برای بازار و کنترل سایر نرخ‌ها، با وجودی که تجربه شکست خورده آن مقابل سایر سیاسیون وجود داشته و دارد با این حال مدیران ارشد به دلیل جایگاهشان که برآمده از قدرت سیاسی است اندکی درنگ نمی‌کنند و نظرات کارشناسان چنیـــن حــــوزه‌هـــــایی را در تصـــــمیـــــم اتــــخــــاذ شـــــــــــده دخـــیــــــــــــــل نمی‌دارنـــد و مستقیــــم به چنین بخش‌هایی ورود می‌کننــــد. چرا که براســـــــــاس تشــــــــخیـــــص خــــــــود، مصحلـــــت‌سنجی‌های لحظــــــه‌ای و در نظــــــــر داشتن واکنـــــش‌های سایر بخش‌های قدرت عمل می‌کنند.مرور نظـــــرات برخی از اســــــتادان دانشگــــــاه و کارشناسان ارشد اقتصادی در سال‌های اخیر سفارش به ممانعت نکردن دولت در کنترل نرخ ارز بوده و هست، با این حال دولت ترجیح داده به جای واقعی کردن قیمت ارز‌های خارجی و تک‌نرخی کردن آن، خودش به صورت مستقیم برای تنظیم بازار ارز به میدان ورود کند!سیاست ابلاغ شده اخیر و مشخص کردن نرخ ارز نه تنها کمکی به تک نرخی شدن آن نکرد، بلکه سیل عظیم سفارش‌های ثبت شده برای واردات کالا و افزایش قیمت دلار در بازار بخشی از اعمال سیاست و قدرت در اقتصاد است، سیاستی که نادرستی و پرهزینه بودن آن در دولت‌های سابق برای بخش خصوصی و اقتصاددانان بسیار روشن و قابل پیش‌بینی بود. با وجوداین، دولت و کارگزاران ارشد آن تشخیص داده‌اند که در حال حاضر با ادبیاتی به نسبت متفاوت، راه گذشتــــگان را بروند، مسیــــری که نه تنها از التهاب بازار ارز کم نکرد، بلکه هر روز شاهد هیجانی دیگر در این بازار هستیم. التهاب و دل‌نگرانی که به زندگی روزمره شهروندان نیز وارد شده است.آنچه امروز با آن روبه رو هستیم،‌ ورود دوباره و چندباره اهل سیاست و قدرت در بخش اقتصاد است. سیاستی که تجربه می‌شود، کاستی‌های آن نیز برای کارشناسان و شهروندان به دلیل برهم خوردن نظم بازار و افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری رانت برای عده‌ای خاص روشن می‌شود و باز در دوره‌ای دیگر همین سیاســـــت‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیلی آن برای مرتبه‌ای دیگر به اجرا گذاشته می‌شود. در اینجا نظرات اهل سیاست به هر امر دیگری می‌چربد و پیشی می‌گیرد. به عبارتی دیگر، اهل قدرت، سیاست و شخصیت‌های بانفوذ به سادگی در حوزه‌ای ورود پیدا می‌کنند که تجربه تلخ آن سیاست‌ها بارها آزموده شده ولی سیاسیـــــون به دلیل جایگاه بی‌مثالی که در اختیار دارند با بی‌محلی به نظرات کارشناسان راه طی شده را دوباره می‌پیمایند، با این دیدگاه که شاید این بار با پاسخی دیگر از طرف بازار روبرو شوند، غافل از اینکه پاسخ‌های دریافت شده همانند سال‌ها و دوره‌های قبل مشابه و بلکه یکسان است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75598

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی