ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سبزی‌ات را خودت خرد کن!

تاریخ درج : دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

الهام ماهری 

مثل همیشه بساطش را جایی در وسط پیاده‌رو و میان رفت و آمد پر حرارت آدم‌ها پهن کرد. بـعـد جــعــفــری‌هـــای دو روز مـانـده و پلاسیده را درآورد، یک دسته باریکشان را جدا کرد و درحالی‌که لای دستگاه «سبزی‌خردکن» می‌گذاشت، فریاد زد: «بدو بدو سبزی‌خردکن دستی رسید!» زنی که از آن حوالی رد می‌شد، فورا نزدیک آمد و با پوزخندی گفت:‌ «رسید؟ حالا چه تحفه‌ای هست که قبلا نبوده؟!» و خودش ریزریز خندید. پسر سر بالا آورد و درحالی که زن را برانداز می‌کرد، جواب داد:‌ «حاج خانم مشتری نیستی بساط ما رو خراب نکن! برو اینجا واینسا... » زن پشت‌چشمی نازک کرد و بی‌آنکه حرفی بزند دور شد. بعد او ماند و سبزی‌خرد‌کن‌های دستی و چشم امیدش به خانم‌های رهگذر.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/94932

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی