ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سبد بهداشتی خانوار کوچک می شود

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
مردم با افزایش تورم، مبلغ کمتری برای سلامت هزینه می کنند

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وقتی تورم بالا می‌رود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، ‏مردم مجبور می‌شوند عمده هزینه را به خوراکی و مسکن و حمل و نقل سوق بدهند و میزان هزینه در بهداشت و درمان و آموزش را  ‏کاهش دهند. ایرج حریرچی ادامه داد: تجربه سال 91 این موضوع را ثابت کرد.به گزارش ایرنا، وی افزود: در سال 91 میزان استفاده از خدمات پزشکی در کشور به  7 درصد کاهش یافت و پولی که وارد حوزه سلامت شد نیز کم شد.‏حریرچی ادامه داد: زندگی جامعه پزشکی نیز تحت تاثیر تورم است. باید پرسید وظیفه گروه پزشکی و سیاست‌گذاران و ‏انجمن‌های علمـــی در تعیین تعرفه‌های پزشکی چیست.‏وی افزود: در نظام سلامت بین 63 تا 67 درصد هزینه‌ها برای دستمزد پرداخت می‌شود. نسبت پزشـــک به جمعیــت و پرستار ‏به جمعیــــت نیــــز در ایران به شدت نسبت به سایر کشورها کمتر است.‏سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در آمریکا و اروپای غربی خطاهای پزشکی 10 تا 15 درصد است و  شکایت ‏نیز حدود 3 درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. در ایران حدود 10 میلیون و 300 هزار بستری داریم که پنج هزار و 800 شکایت ‏انجام شده است که این میزان یک دهم درصد پرونده های پزشکی است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83236

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی