ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زشتی های چهارباغ

تاریخ درج : پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد
چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد
گر چشمه زمزمی و گر آب حیات
    آخر به دل خاک فرو خواهی شد
خیام

 

#زشتی_های_چهار_باغ

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75760

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی