ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

روایت اسپانیایی از تیرباران فرانسوی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

تصویر، تابلوی مشهور فرانسیسکو گویا ، نقاش اسپانیایی را با نام «سوم ماه مه 1808» نشان  می دهد، اثری که در آن تیرباران شهروندان مادریدی توسط سربازان امپراطوری فرانسه در خلال سال‌های اشغال اسپانیا به دست ناپلئون به تصویر کشیده شده‌است. «گویا» این تابلو را حدود هفت سال پس از این حادثه خلق کرده است. تیرباران شهروندان مادریدی درست یک روز پس از به پاخاستن آنها در برابر  اشغالگران فرانسوی اتفاق افتاد. مورخان به کشتار بیش از  ۵۰۰۰ نفر از مردم بیگناه در جریان شورش‌های مادرید اشاره کرده‌اند. ناپلئون بناپارت چند سال قبل از این کشتار، با انعقاد پیمانی با آلمانی ها ، به فکر فتح اسپانیا افتاده و با سپاهش به مادرید حمله ور شده بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/71903

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی