ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

رهایی شهر از نخاله‌ها

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
لایحه مدیریت پسماند ساختمانی در شورای شهر به تصویب رسید

 

 لیلی زواره ای 

لایــحـــه و آیــیــن‌نــامــه پــیــشــنهادی چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی، در جلسه علنی این هفته بررسی و مصوب شد تا حاشیه جاده‌ها، زمین‌های بایر، چاه‌ها و محیط‌زیست شهر از نخاله‌های ساختمانی در امان بماند. طبق این مصوبه،متقاضیان ساخت‌وساز باید برای صدور پایان ساخت،ســنــد تــحــویــل نــخاله‌های ســاخــتــمــانی خود را ارائــه دهــنــد و نــمی‌تــوانــنــد پسماندهای ساختمانی خود را در حاشیه شهر تخلیه کنند. بهای جابه‌جایی، دفن و بازیافت این پسماندها طبق سند ابلاغی وزارت کشور در سال91 و با درنظرگرفتن ضــریـــب منــطــقــه‌بندی در شهرداری منطقه مورد نظر، محاسبه و دریافت 

می‌شود.

پس لرزه زیست‌محیطی

بــــا افــــزایــش ســــرریــز جـمــعــیــت، پسماندهای ساختمانی و عمرانی بخش بزرگی از پسماندهای شهرها را به خود اختصاص می‌دهند که علاوه‌بر هزینه‌های بسیار  برای دفع آن، عواقب نامطلوبی را نیز برای محیــط‌زیســت دارند.

ترکیب و درصد مواد تشکیل‌دهنده نــخالــه‌هــای ســاخــتــمــانی در مناطق مختلف،تابع نوع زندگی و نحوه ساخت و ساز بوده و از خاک، پاره آجر، شیشه، بتن،گچ، کاشی و سرامیک، ماسه و سیمان تا قیر و گونی، سنگ، مــوزاییک، تــیـــرچــه سقــفی، چــوب و سایر پسماندهای مشابه متغیراست. 

روزانه چندین‌تن پسماند ساختمانی در حــاشیه جــاده‌هــا و نــقــاط مــتروک شهر رها شده که جدای از مشکلات زیست‌محیطی، زمینه تصادف‌های شبانه را هم فراهم می‌کنند. به علت حجم زیاد نخاله‌ها و ته‌کشیدن سایت‌های امحا و دفن، کارشناسان پسماند و محیط‌زیست به این نتیجه رسیده‌اند که نخاله‌های ساختمان نیز همانند سایر پسماندهای شهری باید بازیافت،و استفاده مجدد از مصالح دورریز، فراهم شود. بازیافت دورریزهای ساختمانی می‌تواند احتیاج به انرژی و منابع طبیعی و نیز مقدار زمین مورد نیاز برای دفع بهداشتی و امن را کاهش دهد.

رهاسازی روزانه سه‌هزارتن نخاله 

افزایش جمعیت در یک بازه زمانی ۱۰ساله از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در چهار کلان‌شهر تهران، اصفهان، تبریز و مشهد باعث شد رشد نیاز به مسکن، میزان دورریزهای ساختمانی را تا دو برابر افزایش دهد.

بـه گفــتــه امــیــری، مــعاون خدمات شهری، شهرداری اصفهان در راستای  اجرای ماده هشت قانون مدیریت پــســمــانــد و ابــلاغــیــه وزارت کــشور، موظف است نخاله‌های ساختمانی را مدیریت کند. 

روزانه  هفت‌هزار تن نخاله  در اطراف شـــهـــر تــخلیه می‌شود که شهرداری اصفهان فقط توان مدیریت 50درصد آن را دارد و مابقی در اطراف شهر تخلیه می‌شود. درحالی‌که «گردنه زینل» بــرای دفـــن نــخـــاله‌های ساختمانی اصــفهــان مشخــص شده است، امـــا افزایش ساخت‌وسازها ، دوری مسافت این مکان تا شهر و هزینه‌هایی که در بردارد باعث شده  تا مردم ترجیح دهند نخاله‌های ساختمانی را در حاشیه‌های شهر و زمین‌های بایر تخلیه کنند.

از سوی دیگر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برای تحویل هر کامیون نخاله10هزار تومان هزینه، ولی کمتر از نیمی ‌از این مبلغ را دریافت می‌کند. هرچند برای ســامــانــدهــی زبـــــالـــــه‌هـــای ســاخـــتــمانـــی، وزارت کشور سال1391شیوه‌نامه‌ای را به همه شهرداری‌ها ابلاغ کرده بود، ولی اصفهان به این موضوع وارد نشد.

به همین دلیل تا امروز الزام خاصی برای انتقال پسماند ساخت‌وساز  به گردنه زینل وجود نداشت و همین مــوضــوع عــدم مــدیــریــت مــنــاســب نخاله‌های ساختمانی را به همراه داشت که افزایش گرد و غبار و مشکلات زیــســت‌مــحیــطی در شهر اصفهان از

 پس‌لرزه‌های آن است.

بازیافت با بخش خصوصی

یکشنبه این هفته و در جلسه صد و نهم، لایحه و آیین‌نامه ساماندهی و دریافت بهای پسماندهای عمرانی و ســاخــتــمانــی، بــررســی و مــصـوب شد. 

جوادی، رئیــس کمــیســیون سلامت و خـــدمــات شـــهــری، که لایـــحه در کمیسیون او بررسی و چکش‌کاری شده بود، می‌گوید:«این لایحه25 آبان اعلام وصول و حدود 10 جلسه کارشناسی برای بررسی آن انجام شد. امروز کوهی از نخاله‌های ساختمانی در گردنه زینل انباشته شده که آلودگی زیاد زیست‌محیطی ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه نیم دیگر نخاله‌ها در حاشیه شهر رها می‌شود. همه این موارد باعث شد تصمیم بگیریم برای دفع آنها هزینه گرفته شود و در عین حال بازیافت هم بشوند تا بتوانیم آلودگی را کمتر کنیم.»

معــیـــن، رئیـــس کمیسیون پــایـــش و نظارت، نگران ایجاد بروکراسی و کاغذبازی برای متقاضیان ساخت و ساز است. او می‌گوید:«یکی از اهداف شورای شهر، کاهش مراحل اداری در ارائه خدمات به شهروندان به خصوص در حوزه صدور پروانه ساخت است و به همین دلیل راه‌اندازی سامانه سرای8 را دنبال کردیم.» 

او تاکید می‌کند که محاسبه و دریافت هزینه  تفکیک و دفع پسماندهای ساختمانی باید در مناطق شهرداری انجام و متقاضی پروانه ساخت نباید برای طی این مراحل به سازمان مـــدیــریـــت پــســمانــد فرستاده شود.مستأجران، کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، در جلسه علنی به اعضای شورای شهر اطمینان خاطر داد که هم‌زمان با اجرایی شدن این مصوبه، سامانه‌ای به سرای8، حوزه پیشگیری از تخلفات شهری، سازمان حمل‌ونقل بار و سازمان بازیافت به طور هم‌زمان و آنلاین متصل شده و متقاضیان حتی در منزل هم می‌توانند درخواست خود را مطرح کنند.

پـــــس از ابــــلاغ ایـــن مـــصـــوبـــه، حجم نخاله‌های ساختمان توسط کارشناسان مناطق شهرداری و پیش از تخریب در محل، تخمین زده  و  سپس در زمان صدور پروانه ساخت، هزینه آن محاسبه و دریافت می‌شود.

مــتـــقـــاضی بــایــد برگه‌های تــحویل نخاله‌ها را زمان اخذ پایان ساخت ارائه دهد. اگر اختلاف آن با میزان نخاله تحویل داده‌شده به محل دفع نخاله‌های ساختمانی، کمتر از ۱۵ درصد باشد، پایان ساخت صادر می‌شود.

هـــزیــنــه مــدیــریت پــسماند نخاله‌ها به ازای هر مترمربع زیربنا دوهزار تومان است که با توجه به ضریب مــنــطقه‌بــنــدی، مــحــاســبــه، دریافت و به حساب سازمان بازیافت واریز می‌شود.شــهــرداری اصــفهــان مــوظــف است  پسماندهای ساختمانی شهر را تا پایان سال بعد مدیریت و 30درصد آن را هم بازیافت کند. 

بــرای بــازیــافـت و تبــدیل نــخاله‌ها به مصالح قابل‌مصرف هم، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار جذب خواهد شــد. ایــن آیــیــن‌نــامــه اجرایی با دو پیش‌شرط مصوب شد: اول اینکه، محاسبه و دریافت عوارض مربوط به تفکیک و دفع پسماندهای ساختمانی توسط شهرداری‌های مناطق انجام شود و  معاونت عمران با هماهنگی مدیریت درآمد شهرداری اصفهان، نحوه محاسبه هزینه‌های دریافتی را به‌ گونه‌ای اعلام کنند که ابهامی ‌برای شهروندان ایجاد نشود.

طبق داده‌های یک تحقیق ۴۰ درصد از سنگ‌دانه‌ها و ۸۰ درصد از ریزدانه‌های موجود در نخاله‌ها را می‌توان در تولید بتن به‌کار برد. مواد بازیافتی نخاله‌های ساختمانی در کف‌سازی‌ها،  پیاده‌رو‌سازی‌ها و زیرسازی معابر قابل استفاده هستند. 

برای مدیریت این نخاله‌ها باید اقدامات موثر و هماهنگی انجام شود تا باعث مشکلات و ایجاد اختلال در نظم و زیبایی شهر نشود. خاک‌های تولیدی حاصل از عملیات خاک‌برداری با توجه به جنس و مرغوبیت می‌تواند مصارف مختلفی داشته باشد و به عنوان مخلوط یا خاک نباتی مورد استفاده قرار گیرد .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/105820

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی