ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

رهاکن

تاریخ درج : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

اونقدر آدم های قبل من و تو
غصه خوردن ...
لب پنجره حسرت خوردن، عاشق شدن، فارغ شدن، ناسزا گفتن...
اونقدر آدم های قبل من و تو
بُردن، باختن، گذاشتن رفتن، گم و گور شدن...
اونقدر آدم های قبل من و تو
به گذشته اشون فکر کردن و  بغض کردن و ...
حالا کجان؟!
رها کن رفیق...
رها کن...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86181

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی