ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

رنج زاده‌شدن

تاریخ درج : پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

می‌گویند فراموشی دفاعِ طبیعی بدن است در برابر رنج! می‌گویند دردی که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه تنگ متحمل می‌شود، چنان شدید است که کودک ترجیح می‌دهد رنجِ زاده‌شدن را برای همیشه از  یاد  ببرد.

رضا قاسمی/ همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها

url : http://www.isfahanziba.ir/node/109403

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی