ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

رمان و داستان جزئیات زندگی‌اند

تاریخ درج : یکشنبه ۱۲ امرداد ۱۳۹۹

قصیده و شعر برای من «زندگی» و رمان و داستان، «جزئیات زندگی» بود؛ چراکه رمان و داستان، زندگی و سرنوشت قهرمانان را به تصویر می‌کشید و من در آن‌ها غور می‌کردم و قبل از اینکه درباره هر یک از آن‌ها بنویسم از آن‌ها درس‌های دقیقی گرفتم؛ چراکه من الگویی از واقع و کمیتی از خیال را ارائه نکردم، مگر اینکه سعی کنم احساسم به مخاطب نزدیک شود.نسرین یاسین بلوط، شاعر و نویسنده لبنانی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/111211

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی