ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

رفتار خوب ، رفتار بد

تاریخ درج : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

محمد حسین اعتزازیان

ما در مورد همه نظراتی که می توانیم در امور مختلف داشته باشیم، با دو رفتار خوب و بد مواجه هستیم و البته تقسیم بندی این رفتارها به خاطر اینکه ظهور بیرونی یکسان (یانزدیک به هم) دارند، سخت و دشوار است. رفتار خوب، ارزش نهادن به پرسش و کسب نظرات گوناگون از افراد مختلف است. این رفتار، اگر با ارج نهادن نظرات دیگران   ولو غلط و اشتباه   همراه باشد، نیکو و پسندیده است و رفتاری بسیار خوب و تعالی بخش محسوب می شود  اما اگر به قصد تجسس و با امر و نهی و اجبار صورت گیرد، نه تنها پسندیده نیست، بلکه مذموم است و سبب رفتارهای غلط دیگری می شود که به صورت زنجیروار  ادامه خواهد یافت.هنگامی که جامعه دچار شکاف های عمیق و رفتارهای متضاد می شود و در نهایت یک دو قطبی واقعی در مسائل مختلف  از سیاست و دین و معاش و اقتصاد تا فرهنگ که تاج سر آفرینش است، به وجود می آید ، رفتارهای احساسی و واکنش های لحظه ای افزایش پیدا می کند. اخلاق بدی که به آن اشاره شد، در اینجا رواج بیشتری می یابد و همه نه به دنبال کسب نظر دیگران برای تامل و تعمیق مباحث مورد نظرشان هستند، بلکه برای حل معادله دوسویه جهت گیری افراد و در واقع یافتن سمت و سوی آنها در این دو قطبی مهلک، عطش خود به شنیدن نظرات دیگران را رفع می کنند. در برابر این رفتارها باید چه کار و چگونه برخورد کنیم که هم پاسدار حق و حقیقت باشیم و هم به رواج دو قطبی های کاذب و مضر، کمک نکنیم؟اولین راه حلی که در این شرایط به نظر همه می رسد، خالی کردن عرصه و حفظ متانت است. البته نباید تصور کنیم این کار راحت است و یا نوعی تنبلی به حساب می آید. خیر؛ اتفاقا در شرایطی که همه در یک سراشیبی، در حال دویدن و دویده شدن هستند، ایستادن و مقاومت کردن آسان نیست. به مذمت کردن این نحوه برخورد نیز اشکالات زیادی وارد است. مخصوصا هنگامی که بین نتایج ورود جاهلانه و پررنگ کردن اختلافات با عقب کشیدن و کمک به آرام شدن فضا، مقایسه ای انجام دهیم. با این حال، همیشه هم نمی توان برای دفاع از حق، نوعی انفعال و بی حرکتی اتخاذ کرد اما در نظرگیری این مقدمات برای هر گونه ورودی، لازم و ضروری است. علاوه بر اینکه باید مواظبت کنیم که رفتارمان در جهت تشدید احساسات و پیچیده تر شدن شرایط نباشد که رسیدن به حق از مسیر باطل امکان پذیر نیست. یادمان باشد که هر حرکت و رفتار ما،تاثیرات گسترده و عمیقی بر بقیه افراد دارد. متنی که ما در شبکه های اجتماعی باز نشر می کنیم، حالت چهره و واکنش های تند و سریع ما به اخباری که می شنویم، مطالبی که در دورهمی های صمیمی نقل می کنیم و مهم تر از همه، تصمیماتی که در پی این شنیده ها و گفته ها می گیریم، تاثیرات گسترده ای بر ما و جامعه ما دارد، تاثیراتی که در قبال آنها مسئولیم. اگر ما از این حوزه گسترده تاثیر آگاه باشیم، کمتر دچار خطاهای لحظه ای می شویم و نه تنها می توانیم مسیر صحیح را انتخاب کنیم، بلکه حتی امکان گشودن راه های نو برایمان فراهم خواهد شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/71901

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی