ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

راویان قصه های رفته از یاد

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

«تاجم نمی فرستی تیغم به‌سر مزن، مرهم نمی گذاری، زخم دگر مزن، بر نامه امید فقیران قلم نکش، بر ریشه حیات ضعیفان تبر مزن» این ابیاتی چند بود که مینو دخت خانم همایی برآیم خـــوانــــد ازاشعار پدرش «علامه همابی» که وصف حالش باشد. این مینودخت بانو،خود خانمی فاضل و ادیب و سخنور وخوش محضر است که به‌غیر از پدر،در فلسفه نیز شاگردی دکتر سید حسین نصر را نیـــز کــرده است.شوهرش نیز مـــرحوم دکتر ناصرالدین شاه‌حسینی است که از اکابر ادیبان و مفاخر دوران بود.برایم تعریف کرد که حضرت علامه روزی خبر وفاتش را به ماه مبارک رمضان ، پیشاپیش و محرمانه به او می دهد و این دختر وفادار ویار غار چگونه در وقت حـــدوث آن واقعه ناگوار به خویشتن خویش پیکر پدر را در منزل شخص اش غســل وکفن کرده و پس از آن یــــاران وشاگردان را دعوت به تشییع می‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86107

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی