ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

راه ارتباط با صاحبان رسانه آزاد شود

تاریخ درج : یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
خبرنگار در رفتار، گفتار و کردارِ حاکمیت مسئولیت دارد

استاندار اصفهان گفت: یکی از اساسی‌ترین سرمایه‌های زنده بودن، امیدِ دموکراسی و حق مردم در گردش آزاد اطلاعات است که در این گردش، خبرنگاران مهم‌ترین مسئولیت را دارد. مـــحســــن مهرعلیــــزاده در جشــــن روز خبرنگار،‌  با بیان اینکه خانه مطبوعات، برای حفظ عرصه خبرنگـــــاری و خبر به‌صورت پرتلاش فعالیت می‌کند، اظهار کرد: شاید به ظاهر خبرنگاری فقط کاری است که با قلم سر و کار دارد، اما کاری پر از سختی است .

 

    خبرنگار باید بین مسئولان و مردم عدالت برقرار کند
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جدا از تهدیداتی که از سمت و سوی افراد مختلف انجام می‌شود، تصریح کرد: خبرنگار باید طبق تعهدی که دارد، صادق باشد و میان مسئولان و مردم اعتدال را برقرار کند.بالاترین مقام استانی اصفهان در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه رسالت خبرنگاری، رسالت سنگینـــی است، بیان کرد: اگر  مسئولی خطایی کند، فقط در حیطه خود ضربه وارد می‌کند، اما اگر یک خبرنگار خطایی کند در تـــمـــام حوزه‌ها ضـــربه وارد کــــرد. به گفته این مقام مسئول، خبرنگار در رفتار، گفتار و کردارِ حاکمیت مسئولیت دارد و از این نظر این شغل از حساسیت زیادی برخوردار است.

 

 

    تمام مراکز به پیوست رسانه ای مجهز می شوند
وی افزود: امروز بیش از پیش باید برای ایجاد وحدت و همبستگی تلاش کنیم، همان‌طور که می‌بینیم در این روزها طبق اقداماتی که رئیس جمهور آمریکا انجام می‌دهد و خروج آن کشور از برجام، تاثیراتی بر روی بازار می‌گذارد که میان مردم نگرانی ایجاد می‌کند، اما ما باید بگوییم که ایرانی و مسلمان هستیم و نه تنها در شعار بلکه با عمل هم وحدت خود را نشان دهیم.استاندار اصفهــــان تاکید کرد: مــــــن از دســــتـــــگاه‌هـــــای مختلف خواستــــه‌ام و استانداری هم ستاد مرکزی ایجاد کرده است که تمام مراکز به پیوست رسانه‌ای مجهز شوند تا راه ارتباط با صاحبان رسانه آزاد شود و با اعلام این خبر بتوانیم همکاری صمیمانه خود را با جامعه خبرنگار ادامه دهیم و با یاری هم، جامعه را با مردم سالاری دینی پا برجا نگه داریــــــم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79279

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی