ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

رانندگی درایران

تاریخ درج : شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رانندگی در ایران اتفاق بدی است که روزی میلیون‌ها بار در کوچه و خیابان‌ها می‌افتد. رانندگی در ایران قواعد خودش را دارد .معنای خودش را دارد .رانندگی در ایران یعنی از فرعی به اصلی با یک بوق ممتد وارد شدن. رانندگی در ایران یعنی خیابان یک طرفه را با چراغ زدن داخل شدن .رانندگی در ایران یعنی اگر خروجی را رد کردی راهنما  بزن و اتوبان را دنده عقب بیا .رانندگی در ایران یعنی بوق چراغ، راهنما و آن معنای دیگر. رانندگی در ایران یعنی از منتها الیه سمت راست بپیچ سمت چپ. رانندگی در ایران یعنی یک گونی روی پلاک و بی اعتبار کردن دوربین‌های چندمیلیونی .رانندگی در ایران یعنی سبقت از هر طرف که خالی بود، یعنی لایی کشیدن در حال آنرمال. یعنی نیمه شب‌ها و جنون سرعت در بزرگ‌راه‌های شهر، یعنی روزی هجده قبر خالی را پر کردن.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77294

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی