ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ذهن زیبا

تاریخ درج : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

شادمانی یعنی هم‌مسیر بودن با زندگی، حس کردن جاذبه زندگی است. وقتی درباره هنر فکر می‌کنم، به زیبایی می‌اندیشم. زیبایی، رمز و راز زندگی است. زیبایی در چشمانمان نیست، بلکه در ذهنمان است. هنر، گرایش ذهن انسان به کمال است.

اگنس مارتین، نقاش کانادا‌یی‌آمریکایی 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/109302

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی