ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دوزیستان سیاسی

تاریخ درج : یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رضا صادقیان

 

 

 

فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی کشور به دلیل روشن نبودن مواضع اعلام شده از سوی کنشگران و عدم شفافیت در حوزه اطلاع‌رسانی، در هر دوره‌ای با پدیده عجیب و غریب دوزیستان سیاسی روبه رو بوده است. افرادی که با عوض شدن دولت‌ها یا کسب بیشتر کرسی‌های مجلس توسط یکی از دو جریان سیاسی کشور به سمـــــت جریان سیاسی با صندلی‌های پرشمارتر گرایش پیــــدا می‌کنند و با تغییر قدرت در ساختار اجرایی و قانون‌گذاری به سوی جریانی دیگر کشیده می‌شوند. به آسانی آب خوردن و هر زمان که اراده کرده، طیف‌های سیاسی را دور می‌زنند!نشانی دوزیستان سیاسی در بیشتر دولت‌ها نسبتا مشخص است، افرادی که خود را تکنوکرات می‌نامند و همیشه از دانش و تخصصی می‌گویند که دیگران فاقد آن هستند، شخصیت‌های که همیشه به عنوان طلب‌کار و مدعی از تمام دولت‌های سابق سخن می‌گویند، چهره‌هایی که مدعی می‌شوند در زمان مدیریتشان قدرت لازم برای به‌سامان کردن امور جاری نداشته‌اند و از نادرست بودن سیاست‌ها بارها اعلام خطر کرده‌اند و کسانی که خود را به عنوان مدیرانی توانمند که دیگران مقابل راه آنان سنگ‌اندازی کردند و حال می‌توانند بهتر از هر زمان به ارائه خدمات بپردازند! رد پای دوزیستان سیاسی را می‌توان در هر نهاد و سازمانی یافت. به نظر می‌رسد آنچه زمینه شکل‌گیری و دوام دوزیستان سیاسی در کشور را فراهم می‌آورد، به شخصیت و چرخش‌های غیرقابل باور آنان ارتباط چندانی ندارد، بلکه زمینه‌های دیگری عامل رشد و بقای آنان است.نهاد دولت در ایران بسیار بزرگ است. در کشورمان با کمتر شخصیت سیاسی روبه رو می‌شویم که مدت زمانی در ساختار دولت نبوده باشد، حتی آنان که امروز سخنگوی اقتصاد آزاد را عهده‌دار شدند،‌ روزگاری از کنار همین دولت کسب فیض‌ها کرده‌اند!عدم شفافیت و روشن نبودن مواضع سیاسی بخش دیگری از زمینه رشد دوزیست‌های سیاسی را فراهم می‌آورد. در شرایطی که  برخی مدیران مقابل پرسش‌های خبرنگاران قرار نمی‌گیرند و هر جایی اهالی رسانه حضور داشته باشند، آنان غیبت دارند،‌ هیچ‌گاه فضای شناخت واقعی مدیران و فعالان سیاسی فراهم نمی‌شود. در واقع این افراد برای ماندگار شدن در پست‌های مدیریتی و جابه جا شدن در ساختار قدرت،‌ نه تنها سخنی نمی‌گویند،‌ بلکه تلاش می‌کنند همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.به نظر می‌رســـد تا زمانی که زمینه‌های زیســت چندچهره‌هـــا و دوزیســتان ســــیــــاســـی در فرهنگ جامعه ترمیم نشـــود، در هر دولتـــی با صدهــــا و بلکه هزاران دوزیست سیاسی روبه رو هستیم، مدیرانی که روزگاری اصلاح‌طلب، اصولگرا و بعدها مستقل شدند! کسانی که کلیت خویش در ماه‌ها و سال‌های گذشته را نفی می‌کنند تا همزمان از اهرم‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری کنار گذاشته نشوند.و این همه تغییر و جابه جایی در موضع‌گیری، نه تنها از نگاه شهروندان و عموم مردم (به خصوص کارکنان اداری) دور نمی‌مانـــد،‌ بلکــــه بــیــــش از آنکه تصور می‌شود به ذهنیت سایر کنشگران و شهروندان آسیب‌های جدی وارد می‌سازد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73839

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی