ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دسترسی آزاد به اطلاعات و دموکراسی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
محمود صادقی ،نماینده مجلس شورای اسلامی تبیین کرد:

طبق گزارشی از سازمان شفافیت بین‌المللی برای رسانه‌های مستقل و آزاد، سه معیار اصلی چارچوب قانونی، مالکیت رسانه و روزنامه‌نگاری تحلیلی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال آیا قوانینی که برای محدودیت دسترسی به برخی از اطلاعات وجود دارد ممکن است برای سانسور مورد استفاده قرار بگیرند؟ دموکراسی بدون وجود شرایط دسترسی به اطلاعات عمومی و حکومتی معنایی ندارد. دموکراسی در صورتی کارایی دارد که مردم از امکان دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها از حق بیان دسترسی و انتشار اطلاعات برخوردار باشند.نگاه قانون اساسی به تحولات اجتماعی پویاست و جامعه را در حال حرکت تصور کرده است. معتقدم به جای نقش و پررنگ کردن محدودیت‌های قانون اساسی می‌توان از ظرفیت‌های آن بیشتر استفاده کرد؛ چراکه برخی از موارد این قانون هنوز به فعلیت نرسیده است. به عنوان مثال در اصل ۱۷۵ که صداوسیما را رسانه‌ای حکومتی می‌داند، بر آزادی بیان در صداوسیما نیز تاکید شده است.در قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای تکامل جامعه وجود دارد. خوب است که به جای پررنگ کردن جنبه‌های محدودکننده، ظرفیت‌های این قانون را پر نکنیم.می‌توان گفت که امروز با گسترش شبکه‌های اجتماعی انحصار صداوسیما تا اندازه‌ای شکسته شده است و مردم اخبار را بیشتر از شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کنند؛ البته منظور من این نیست که تسلیم این شرایط شویم؛ اما همین شرایط به‌گونه‌ای انحصار صداوسیما را کاهش داده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68476

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی