ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دزدی به هوای آسایش‌

تاریخ درج : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

انگشت‌های اشاره و میانه را توی جیبش بردم و کیف را گرفتم. در آن لحظه انگار انگشت‌هایم توانستند قیافه خوش‌مشرب و سبک زندگی آسوده پیرمرد را احساس کنند. کیف را بلند کردم و لغزاندمش توی آستینم. رفتم سمت چپش، او هنوز در تقلای درآوردن ژاکتش بود. همسرش چیزی گفت و دست دراز کرد تا کمک کند.فومی‌نوری ناکامورا، نویسنده ژاپنی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/109538

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی