ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

در صورت لغو برجام اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنیم

تاریخ درج : دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
رئیس سازمان انرژی اتمی:

رئیس سازمان انرژی اتمی هشدار داد: اگر برجام به هم بخورد، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم؛ زیرا اکنون به طور داوطلبانه در حال اجرای آن هستیم و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی با رد مطالبه ناحق و غیرقانونی ترامپ درخصوص بازرسی از مراکز نظامی کشورمان گفت: ما به موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی متعهدیم، البته تا زمانی که برجام پابرجا باشد چون این پروتکل هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و آن را داوطلبانه اجرا می کنیم. معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما به موارد بازرسی مندرج در برجام نیز متعهدیم و در این چارچوب به تعهداتمان عمل
می کنیم؛ اما خارج از این چارچوب قطعا به هر خواسته دیگری عمل نخواهیم کرد و از آن تمکین نمی کنیم همچنان که تاکنون اینگونه عمل کرده ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین درباره بسته شدن پرونده بازرسی از مراکز نظامی کشورمان پس از بازدید آمانو از سایت پارچین گفت : از ابتدا سه بار از این سایت نظامی بازدید شده است دو بار در اوایل و یک بار هم همین اواخر که پرونده بسته شد و آخرش دیدند که تمام ادعاها و اتهامات مطرح نابه‌جا بود. صالحی افزود: در این بازدید نمونه گیری و آزمایش کردند و به جایی نرسیدند و نظر ایران تامین و حقانیت موضع کشورمان تایید شد.وی بار دیگر تاکید کرد : فقط در چارچوب مواردی مانند پروتکل الحاقی که متعهد هستیم عمل می کنیم آن هم تا زمانی که برجام هست چون اگر قرار باشد برجام به هم بخورد اجرای این پروتکل نیز قطعا متوقف می شود زیرا با توقف برجام ، اجرای آن بی معنی خواهد بود. صالحی افزود: درخصوص بازرسی ها در چارچوب موافقت نامه پادمان مانند دیگر اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز در چارچوب تعهدات برجام متعهدیم البته تا زمانی که این توافق پابرجاست. وی تاکید کرد : صرفا در این چارچوب اجازه بازرسی می دهیم و شیوه ها و نحوه بازرسی در این چارچوب نیز روشن است که طبق قاعده ای باید عمل شود و ما فقط در آن چارچوب و قاعده عمل می‌کنیم.رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین درباره تدابیر این سازمان در صورت لغو برجام تاکید کرد: یقین داشته باشید علاوه بر این که پل های پشت سرمان را خراب نکردیم پل های متعددی را هم ساخته ایم. صالحی هشدار داد: اگر روزی مسئولان نظام به عللی ببینند که برجام دیگر منفعتی برای کشورمان ندارد و برای از سرگیری غنی سازی 20 درصد در فردو تصمیم بگیرند ، چهار روزه می توانیم غنی سازی 20 درصد را آغاز کنیم ؛ خودشان می فهمند یعنی چه.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57979

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی