ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

در صورت فوت صادرکننده چک وصول آن چگونه خواهد بود؟

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

زمانی که یک فرد چکی را صادر می‌کند دارای اختیار است و با تصمیم خود  اقدام به صدور چک می‌کند. بر همین اساس درصورتی‌که صادرکننده چک فوت کند بانک می‌تواند قبل از انحصار وراثت یا بررسی اموال متوفی مبلغ چک را به دارنده آن پرداخت کند. بر اساس قانون کسی که چکی را صادر می‌کند مبلغی را در نزد بانک دارد و بر همین اساس حتی اگر خود او فوت کند چک وصول می‌شود. حتی اگر چک مدت‌دار باشد و تاریخ آن بعد از فوت صادرکننده باشد بازهم برای آن مزایایی در نظر گرفته می‌شود و بر اساس ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های متوفی مدت‌دار فردی که فوت‌شده بعد از فوت او حل خواهند شد؛ بر همین اساس ازآنجایی‌که چک در زمان حیات فرد صادرشده با مرگش بدهی مدت‌دار او از بین می‌رود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، چک را به دارنده چک پرداخت کند.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110715

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی