ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

در روشنایی‌های زنده‌رود

تاریخ درج : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادل امیری
یادداشــــــت دوم: دیـــشـــب لــبــی آب جایتان خالی بود. دور از حالا یاد ترانه «در روشــنــایی‌های ساحل» و آقای فریدون توللی خدابیامرز افتاده بودم که هیچ ازش خـــوشــــم نمی‌آید، چون بند نافش را با ناامیدی بریده‌اند. بدم نمی‌آمد بــــلـــمــی هم بــــر آب مــی‌رفـــت و تــن به رود می‌شست. ســـاعـــت از نیمه شــب گذشته و سرمای اردیبهشتی دلچسبــی دورِ کپه‌هــای آتش کوچکی که دور و نزدیک برای خودشان می‌سوختند، دور می‌زد. بوی قلیان شبانگاهی و نغمه‌های شادِ پل‌های تاریخی با بادِ شرطه می‌آمد. گـــول ظاهــر هوای ظهر را خورده و لباسِ حسابی نپوشیده بودم، عوضش از دیدن آبی که می‌رفت کیفور بودم و سرما حالیم نبود. مثل روزنامه نگاری فعال از سرِ میدان انقلاب راهم را گرفته و می‌رفتم. شهر  شلوغ هم مـی‌رفــت که بخوابد. اینک ساعت رودگــــردی‌هــای مــن در نورِ ماه شروع می‌شد و احساسات برام استــوکــر مانندی بهم دست می‌داد. دندان‌ها و گوش‌هایم دراز و مخملی می‌شد تا روایات تاریکی غافلگیرم نکنند! هیچ چیزی بعضِ این نبود که با یک پیاله چای از جناب خودم در برِ رود پذیرایی کنم اما همه دکه‌ها تا پل مارنان تخته کرده و رفته بـــودند. حـــال و هـــوای عجـــیــبِ نصفه شبانه، نورهـــای رنگی ریخته بر آب و صدای قــوروزغ‌ها راسته رسیـــدن به پل چوقی را شــگـــفـــت‌انــگـیــز می‌کرد. مدت‌های زیادی بود پای این پل نرفته و هجوم آبی را که در شب کله می‌زند، ندیده بودم. اگر آنجاها پلکیده باشید، بیدکِ جوان شاخِ شمشادی که بغل رود ایستاده و موهایش را افشان کرده دیده‌اید. ایشان از آن درختچه‌های تینیجرِ لاکچری هستند که در یکی از بهترین جاهای رود روییده‌اند. یادم می‌آید به موازات آقا بـــیــــده، آن ور رود، وقــتـــی کـــه آب را ول می‌کردند، پــــرنــده سپید زیبا و قدبلندِ مکش مــرگ مایی پی یک لقــمه ماهی یا قوروغ می‌گشت. پـــرنده من پاهای نارنجی درازی داشت و نوک بال‌های سپیدش به مشکـــی می‌زد. فکل کلارک گِیبلی سیاهِ پشت بلندی هـــم داشت که ریخته بود روی گردنِ درازش. از همه هیجان انگیزتر خطوط یشمی روی پاهایش بود که از ناخن انگشت وسط شروع می‌شد و تا ساق نارنجی‌اش ادامه می‌یافت. به همین سادگی رود راوی حرف‌هایش را به گوش من می‌ریخت....

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93621

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی