ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

در جست‌وجوی یکپارچگی روح

تاریخ درج : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

کتاب دمیان داستان جوانی امیل سینکلر است. جوانی جویای معنا، در طلب رسیدن به وحدت، شکلی دیگر از مفهوم تربیت، عرفان و جامعه. این کتاب مختص کسانی است که در طلب یگانگی، تمامیت و وحدت وجودند. یکپارچگی پاره‌های از هم گسیخته‌ روح. امیل در جست‌وجوی یکپارچگی است. ماکس دمیان پلی‌ست که او را برای رسیدن به خواسته‌اش یاری می‌رساند. زبان تمثیلی و نثر شاعرانه هرمان هسه این اثر را به تابلویی بی‌بدیل مانند کرده است.دمیان یکی از مهم‌ترین کتاب‌های کارنامه ادبی هرمان هسه، نویسنده نامدار آلمانی است. هسه که در سال ۱۹۴۶ برنده جایزه نوبل ادبی نیز شده است کتاب دمیان را بلافاصله پس از جنگ جهانی اول نوشت؛ کتابی که می‌توان آن را آیینه تمام‌نمای اندیشه هسه دانست. رمانتیسم آلمانی، عرفان و شرق‌گرایی، آثار و اندیشه‌های نیچه و یونگ و همچنین زمانه‌ای که اثر در آن به نگارش درآمده، از مضامین اثرگذار در کتاب دمیان است.درباره خاستگاه و چرایی نگارش رمان دمیان  می‌توان گفت چندین علت زمینه‌ساز نگارش این اثر شگفت شد. یک زمینه‌ ناسازگاری هسه در دوران نوجوانی با والدین و نظام آموزشی دیکتاتورمآبانه‌ای بود که او را به سوی افکار خودکشی، آسایشگاه روانی و فرار از خانه سوق داد.

برشی از کتاب

هنگامی که انسان به چیزی ضروری نیاز دارد و این چیز ضروری را می‌یابد، این دیگر از صدقه سر اتفاق نیست، از صدقه سر خودش است. این تمنا و بایستگی راستین اوست که ره بدان می‌برد.

دمیان، نویسنده: هرمان هسه

 ترجمه: رضا نجفی، انتشارات: افق

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107145

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی