ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

درمان گران تصادف

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

ترنج مدرس

 

 

حسن امامی رضوی، معاون سابق درمان وقــــت وزارت بهداشـــت و درمان، هزینه تحمیلی سال های از دست رفته عمر به علت حوادث ترافیکــــــی در ایـــــران را ســـــالانه ۳۷۳میلیارد دلار اعلام کرد.تحقیقات پژوهشی و برآورد هزینـــه تصادفـــات راه‌های ایران در سال ۸۶ نشان می دهد  هزینه تصادف های جاده ای ایران در سال یاد شده ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با این بودجه می توان ۲۶ بار کل راه های کشور را به طور کامل خط کشی کرد یا برای دو میلیون جوان اشتغال فراهم کرد.

 

   هزینه 400هزار میلیاردی
روزانه 100 تا ۱۱۰ نفر در جاده ها دچار معلولیت دائمی و حدود ۶۰۰ نفر مجروح می‌شوند. وزارت بهداشـــت متوســـط هزینــه درمـــان مجروحان تصادفات رانندگی در سال94 را دو میلیون تومان گزارش کرد.  هزینه  نگهداری و درمان یک معلول تصادفات در سال یاد شده، ماهیانه بیش از سه میلیون تومان بوده است. خسارت ناشی از 16201 کشته در سال گذشته با محاسبه نرخ دیه اعلام شده،183 هزار میلیارد ریال، خسارت250هزار مجروح، پنج هزار میلیارد ریال و هزینه 40 هزار معلول،14هزار میلیارد ریال برآورد می شود. در مجموع حوادث ترافیکی در سال گذشته400هزار میلیارد ریال هزینه روی دست کشور گذاشته است.

 

   هزینه نجومی درمان
بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و  ماده ۳۷ قانــون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت، موظـــف به درمان رایگان و بدون قید و شرط مصدومان ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی است که اعتبار مربوط به موارد قانونی نیز از محــل اختصاص ۱۵ درصد از حق بیمه شخص ثالث بیمه های تجاری تامین می شود.نــــجـــات بــــه مـــــوقــع مصدومان در کاهــش هزینه هــــای ســـوانـــح ترافیکی نقش زیادی دارد و بـــــنـــــابـــــرایـــــــن تـــجـــهــــــیـــــــز اورژانس پیش بیمــــارستـــانــــی الزامـــی است. با توجه بــــه کــــمـــبــــود نـــیــــرو و آمبـــولانــــس در این حوزه، باید هزینه های زیادی برای رسیدن به استانداردهای مطلوب، انجام شود. طبق گزارش معاونت سلامت وزارت بهداشت، در طـــول ســـال86، 150میلیارد تومان‌برای درمان ۵۰۵ هزار و ۸۰۰ نفر از مصدومان حوادث ترافیکی در کشور هزینه شده است و با محاسبه هزینه صرف شده و تعداد مصدومان سوانح ترافیکی به طور میانگین برای هر مصدوم رقمی بیش از ۲۷۰ هزار تومان اختصاص یافته که این رقم در سال جاری حدود پنج میلیون تومان برآورد می شود.طبق اعلام وزارت بهداشت ۲۶ درصد از تخت های بیمارستانی و ۶۰ درصد تخت های مراقبت ویژه کشور توسط مصدومان حوادث ترافیکی اشغال می‌شود. میانگین مدت بستری مصدومان ترافیکی در بیمارستان ۲۰ روز است. آنها حدود ۴۸ درصد از تخت های بستری جراحی را اشغال می کنند.طـــبـــق برآوردهـــای وزارت بهداشـــت درسال90، ساخت و تجهیز یک بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی عمومی با تخصص های چهارگانه، حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه دربر دارد که با فرض ایجاد مبانی قانونی و اجرایی در راستای کاهــــش ۵۰ درصدی مصدومان سوانح ترافیکــــی کشـــور ، هزینه‌ای حدود ۷۵ میلیارد تومان آزاد می‌شود که با این مبلغ می توان سه بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی عمومی احداث و تجهیز کرد. همچنین طبق آمار انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران درسال یاد شده، تعداد تخت های ICU کشور که باید ۱۰درصد از مجموع تخت های فعال بیمارستانی کشور باشد حدود پنج هزار تخت بوده که با توجه به تعداد تخت های فعال همه بیمارستان های کشور(۱۰۰ هزار تخت) پنج هزار تخت ICU جدید در کشور مورد نیاز است تا به رقم استاندارد تخت های مراقبت ویژه رسید. 60 درصد از تخت های مراقبت ویژه توسط مصدومان سوانح ترافیکی اشغال می شود(حدود سه هزار تخت) بر اساس مطالعات انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه هزینه ایجاد هر تخت ICU بیش از ۲۵۰ میلیون تومان است که بر مبنای رقم ۷۵میلیاردی هزینه آزاد شده می توان سالانه ۳۰۰ تخت ICU ایجاد و تجهیز کرد.در صورت کاهش ضریب اشغال تخت‌های مراقبت ویژه توسط مصدومان ترافیکی به ۳۰ درصد در حدود ۱۵۰۰ تخت در دسترس قرار می گیرد که معادل ۳۷۵ میلیارد تومان است و می‌توان این منابع محدود در مراکز درمانی را در اختیار سایر نیازمندان قرار داد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83233

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی